Verejnosť môže v hlasovaní rozhodnúť o obnove mauzólea v Lednických Rovniach

226

Aj tento rok sa môže ktokoľvek zapojiť do verejného hlasovania za záchranu jedného z deviatich objektov a diel kultúrneho dedičstva, na ktorých sa podpísal ničivý zub času, prírodný živel či dlhoročný nezáujem. Deje sa tak vďaka jednej z najdlhšie fungujúcich iniciatív v oblasti obnovy historických pamiatok a osvety o ich stave na našom území, o ktorú sa stará Nadácia VÚB. Počas 14. ročníka svojej súťaže Poklady Slovenska poskytne víťaznej pamiatke na jej zreštaurovanie grant vo výške 30-tisíc eur. Medzi pamiatky, uchádzajúce sa do 15. júna o hlasy verejnosti, patrí aj mauzóleum priemyselníka Jozefa Schreibera zo začiatku 19. storočia v historickom parku v Lednických Rovniach.

Zostavu finálových historických objektov a umeleckých diel vybrala porota expertov zložená z odborníkov na ochranu pamiatok a reštaurátorstvo spomedzi nominácií doručených naprieč celým Slovenskom. Tých prišlo v prvej polovici apríla viac ako 400. Komisia pri prihlásených pamiatkach posunula do finálového kola deväť najvhodnejších adeptov na obnovu odborným posúdením ich súčasného stavu, významnosti, historického kontextu, aktuálnej pripravenosti na obnovu ako aj nárokov na nevyhnutné reštaurátorské práce.

Pamiatka v Lednických Rovniach môže získať financie na obnovu

Park pri kaštieli v Lednických Rovniach, založený okolo roku 1800, patrí k najvýznamnejším objektom historickej zelene na Slovensku s rozlohou 18,5 ha. Dotvárajú ho početné romantické architektúry a preto je pozoruhodným spojením prírody a umenia. Dôležitou osobnosťou spojenou s parkom je zakladateľ sklární továrnik Jozef Schreiber, posledný majiteľ lednického panstva. Začiatkom 19. storočia postavili v parku krásne mauzóleum, ktoré je miestom jeho posledného odpočinku. Viedenský architekt A. Graf navrhol symetricky pôsobiaci objekt v duchu historizmu a neoklasicizmu. Kamenná stavba na pôdoryse gréckeho kríža je zastrešená kupolou. Vstup do objektu zvýrazňuje portikus s dvoma dvojicami dórskych stĺpov, ktoré nesú štít s hladkým tympanónom. V rámci práve prebiehajúcej obnovy zelene celého parku je potrebné obnoviť aj početné drobné architektúry, ktoré k nemu patria. Práve obnova mauzólea, ústrednej stavby na tomto mieste, výrazne prispeje k návratu pôvodnej krásy celého parku.

Verejnosť môže za vybrané pamiatky zahlasovať do 15. júna 2023 cez stránku www.nadaciavub.sk/poklady, kde je k dispozícii aj stručný popis ich histórie a stavu. Reštaurovanie diela s najvyšším počtom hlasov, ktoré zafinancuje Nadácia VÚB grantom vo výške 30-tisíc eur, prebehne v druhej polovici roka.

Nadácia VÚB pomohla počas minulých ročníkov cez hlasovaciu súťaž Poklady Slovenska obnoviť napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne, barokový organ v Španej Doline, historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube, vzácne stredoveké fresky na hrade Uhrovec či unikátnu technickú pamiatku v Kolárove – jediný plávajúci vodný mlyn svojho druhu na Slovensku.

Zdroj: Nadácia VÚB