Spojená škola opäť cestuje!

310

Spojená škola na Kolonke má silnú stránku a dlhodobú tradíciu v realizácii programu Erasmus+.

Po dlhšej „COVID prestávke“ sa v tomto školskom roku opäť mohli rozbehnúť stáže žiakov a učiteľov. Aj napriek prísnym kritériám výberu a meniace sa podmienky cestovania, je záujem žiakov vycestovať do partnerských škôl v zahraničí veľký.

V októbri ako prví „preskúmali terén“ a úspešne absolvovali mobilitu na odbornej škole v Nicosii na Cypre traja pedagógovia. V histórii Spojenej školy je to prvá mobilita, ktorá sa na Cypre uskutočnila. Spolupráca so školou v Nicosii je pre nás síce nová, ale hodnotami, vyučovanými odbormi a smerovaním školy s dôrazom na IKT, robotiku a multimédia je našej odbornej škole blízka. Preto sa môžu tešiť aj žiaci. Na jar roku 2022 vycestujú na Cyprus 4 žiaci z odborov styling a marketing a grafik digitálnych médií.

Mesiac november trávia štyria žiaci odboru mechanik- mechatronik v Poľsku. V partnerskej škole v Brzesku, v Campuse Zielonka, stredisku praktického vyučovania zdolávajú s lektorom Ing. Kryštofom Serafínom úskalia mechatroniky a robotiky. Začali jednoduchými úlohami z elektropneumatiky, postupne riešia úlohy zamerané na programovanie PLC s úlohami z bežnej praxe a v poslednom týždni stáže budú riešiť oživovanie robota Kawasaki. Aj keď je odborná stáž zameraná hlavne na získanie nových odborných vedomosti a zručností, stážisti majú priestor aj na voľnočasové aktivity. Chalani udržujú zdravú kondíciu v posilňovni a telocvični a cez víkendy cestujú a mapujú históriu a krásu Malopoľského vojvodstva. Spoznávajú historicky významné miesta ako Wawel, Rýnek Glowny v Krakove a najslávnejšiu soľnú baňu Wieliczku. Tomáš, Andrián, Matej a Martin majú prvý týždeň stáže už za sebou a takto hodnotia doterajšie skúsenosti a poznatky:

Tomáš: „Riešim úlohy, ktoré sú zaujímané a pre mňa do života dôležité. Vrelo odporúčam všetkým svojim rovesníkom.“

Adrián: „Učíme sa v mechatronike dôležité veci, ktoré budem potrebovať v budúcnosti.“

Matej: „Som rád, že som tu a splnil sa mi sen.“

Martin: „Táto stáž je skvelá príležitosť na naučenie sa nových vecí v mojom odbore. A tiež môžem spoznávať inú kultúru, jedlá a miesta ako je Krakov, Wieliczka.“

No nielen mechatronici, ale aj žiaci iných odborov dostanú príležitosť cez Erasmus cestovať.

Kalendárny rok zakončia 4 žiaci odboru výtvarné spracovanie skla v centre sklárstva v Novom Bore, vo firme Crystalex. Je to známa a svetovo úspešná sklárska firma. Žiaci spoznajú vo firme tvarovanie skla vrátane prípravy výroby, rafinačné technológie ako je strojné brúsenie, maľovanie, striekanie skla a iné technológie. Pre dievčatá v umeleckom odbore bude určite zaujímavá práca a umenie sklárskych dizajnérov. Žiaci sa na stáž už pripravujú a veľmi sa tešia.

V budúcom kalendárnom roku majú vybraní študenti, dualisti z odborov operátor gumárskej a plastikárskej výroby spolu s mechanikmi mechatronikmi na programe stáž v Continental Hannover.

A už tradične sa tešia na v španielskom Gijóne na našich študentov z odboru styling a marketing a chemická informatika.

Šťastnú cestu za poznaním!

Janka Šimáčková, Katarína Paliesková a žiaci Spojenej školy Púchov