Polícia kontroluje dodržiavanie pandemických opatrení

501

Polícia od pondelka 22. novembra 2021 zvýšila kontroly pandemických opatrení. Maximálne využíva všetky dostupné sily a prostriedky prostredníctvom všetkých služieb Policajného zboru. Hliadky sa pri kontrolách zameriavajú predovšetkým na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb, najmä vstupy do nákupných stredísk, reštauračných zariadení, prevádzok a podobne. Úzko spolupracujú s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR a poskytujú potrebnú súčinnosť pri kontrolnej činnosti dodržiavania nariadených opatrení.

Vykonávajú taktiež osvetovo-informačnú činnosť formou vysvetľovania a informovania občanov o aktuálnych epidemiologických opatreniach. Upozorňujú pritom na následky a postihy, ktoré hrozia v prípade ich nedodržania. Každý prípad nedodržania ustanovení vyplývajúcich z uznesení vlády či vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR posudzujú individuálne.

Výsledky kontrol:

  • Za ostatný týždeň skontrolovalo vyše 12-tisíc policajtov viac ako 30.100 osôb.
  • Od začiatku roka 2021 polícia v súvislosti s protipandemickými opatreniami zaznamenala 67.409 priestupkov a deliktov. Išlo najmä o porušenie lekárom stanovenej karantény (1.763 prípadov), porušenie povinnosti nosenia rúšok (20.984 prípadov), porušenie zákazu otvorenia prevádzok (143 prípadov) a porušenie zákazu vychádzania (44.519 prípadov).
  • V uvedenom období polícia v blokovom konaní vybavila 50.092 prípadov, napomenutím 8.265 prípadov, pričom 6.474 prípadov policajti postúpili na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva. Ďalších 2.578 prípadov je ešte v riešení.
  • Najviac priestupkov a správnych deliktov bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji, Košickom a Banskobystrickom, najmenej v Trenčianskom a Nitrianskom kraji.

MV SR