Spomienková slávnosť na mestskom cintoríne

335

Vo štvrtok 1. novembra sa konala na púchovskom mestskom cintoríne ekumenická pobožnosť ku Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých, na ktorej sa k zhromaždeným občanom prihovorili predstavitelia Rímsko-katolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi a. v. a primátor mesta Púchov Mgr. Rastislav Henek. Z prejavu primátora mesta vyberáme:

„Lístie tíško padá zo stromov, dni sa pomaly krátia a príroda sa ukladá k zimnému spánku. V mrazivom ovzduší pochmúrnej jesene ako nezvyčajne hrejú plamienky sviečok. Chryzantémami sú posiate miesta posledného odpočinku tých, ktorí životnú púť skončili skôr ako my a stávajú sa miestom našich spomienok, úcty a vďaky.

Začiatkom novembra si pripomíname dva významné jesenné sviatky – Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Slovo sviatok sa v ľuďoch vždy spája s niečím pekným a príjemným. Dušičkové dni však v nás vyvolávajú opačné emócie.

Smutne spomíname na ľudí, ktorí boli súčasťou nášho života a ktorí nám boli blízki. Pri návšteve ich hrobov – našich mám, otcov, životných partnerov, detí, starých rodičov, sestier, bratov, drahých priateľov, susedov i známych zapaľujeme sviece, vyzdobujeme ich kvetmi a pridáme tichú modlitbu. Vzdávame im úctu. Aj keď nie sú pri nás, stále na nich myslíme. Myslíme na všetko pekné, čo v našich mysliach zanechali. Na ich svojsky slovník, prízvuk, črty, milý úsmev, lásku, ktorú rozdávali, na krásne okamihy života, ktoré sme s nimi prežili.

Strata blízkeho človeka je vždy bolestná. Na ňu nie sme nikdy pripravení. Tisíce plamienkov na hroboch nesú so sebou posolstvo ľudí, ktorí zapálili sviečku. Pri hroboch sa stretávajú príbuzní, známi, kamaráti, ktorí týmto spôsobom cítia, že vo svojom smútku nie sú sami.

Odpočívajú tu srdcia, ktoré dotĺkli a nám zostala len tichá spomienka. No nie je mŕtvy ten, kto má stále v našom srdci miesto…“