Domy kultúry Hoštiná a Ihrište hlásia: Hotovo!

954

Mesto v aktuálnom volebnom období investovalo nielen v meste, ale nezabudlo ani na prímestské časti. Konkrétnym prípadom je rekonštrukcia Domu kultúry v Hoštinej a rozsiahla rekonštrukcia Domu kultúry v Ihrišťoch. Vďaka 229 tisíc eur, ktoré mesto zainvestovalo do rozpadnutých budov, sa tieto za dva roky zmenili na dôstojné objekty, ktoré budú slúžiť občanom. Naviac, v podkroví Domu kultúry v Ihrišťoch vznikla veľká zasadacia miestnosť, ktorá bude slúžiť aj ako klubovňa pre miestnych dobrovoľných hasičov. Chcel by som sa v mene všetkých občanov miestnej časti poďakovať primátorovi mesta pánovi Rastislavovi Henekovi, ekonomickej komisii a hlavnej architektke Ing. Daniele Šicovej, ktorí najviac pomohli úspešnému dokončeniu rekonštrukcie oboch domov kultúry. Za posledné štyri roky boli v našom obvode vyasfaltované prístupové cesty k domom, bola posilnená autobusová doprava, upravené koryto potoka, zrekonštruovaný rozhlas. Verím, že aj po voľbách bude na poste primátora osoba, ktorá nadviaže na prácu primátora Rastislava Heneka a volebný obvod Vieska, Ihrište, Hoštiná sa bude ďalej rozvíjať a modernizovať.

Ivan Kubiš, poslanec MsZ za obvod č. 9