Správny chlapec, správne dievča na ZŠ Gorazdova

746

V školskom kole súťaže prváčikov Správny chlapec, správne dievča bojovalo o tento titul päť chlapcov a štyri dievčatá z 1. ročníka. Pred porotou z CVČ Včielka predvádzali nielen svoj recitačný, spevácky alebo tanečný talent, ale aj svoje vedomosti. Porota to mala ťažké, pretože všetci súťažiaci boli veľmi šikovní.

Vyhodnotenie:

Chlapci – 1. miesto: Jakub Vavrek (1.A), 2. miesto: Šimon Janovec (1.A), 3. miesto: Samuel Pokoj (1.A), Dominik Kocian (1.C), Adam Trnavský (1.B).
Dievčatá – 1. miesto: Emma Ďurišová (1.C), 2. miesto: Karin Faktorová (1.A), 3. miesto: Rebeka Sulová (1.B), Timea Marušincová (1.B).