Starostovská hasičská súťaž v Zbore

313

V nedeľu 22. septembra sa za krásneho slnečného počasia konala Starostovská hasičská súťaž v Dohňanoch-Zbore, ktorej sa zúčastnilo 22 hasičských družstiev. Podmienkou štartu na súťaži bol aktívne zapojený starosta obce a jedna súťažiaca musela byť žena. Do druhého kola postúpilo prvých 10 družstiev z prvého kola. Súťaž odštartovali domáci hasiči zo Zbore. Súťaže sa ďalej zúčastnili hasiči a starostovia z obcí: Ihrište, Záriečie, Francova Lehota, Lysá pod Makytou, Streženice, Hloža, Vydrná, Tŕstie, Mostište, Visolaje, Lúky, Dohňany, Horovce, Hoštiná, Lednica, Vrchteplá, Ďurďové, Dubková, Horný Lieskov. Lednica postavila dve družstvá a samostatne sa do súťaže zapojilo aj družstvo Výber starostov.

Výkony boli pomerne vyrovnané, starostovia aj ostatní súťažiaci sa veľmi snažili. Za hasičov z Ihríšť sa súťaže zúčastnila nielen súčasná primátorka Púchova Katarína Heneková, ale aj bývalý primátor Rastislav Henek. Súťaž prebehla úspešne a hlavne, že sa všetci dobre zabavili. V pravidlách bol určený maximálny čas útoku 60 sekúnd, čo sa nepodarilo v 1. kole splniť trom družstvám. Ihrišťanom sa síce nepodarilo obhájiť minuloročné prvenstvo, ale vo vyrovnanom súboji boli vďační aj za strieborné umiestnenie. Navyše Púchovčania získali aj bronz – na 3. mieste skončilo družstvo z miestnej časti Hoštiná.

Poradie na prvých 10 miestach:

1. Ďurďové – 26,49 sek.
2. Ihrište – 27,99 sek.
3. Hoštiná – 28,92 sek.
4. Streženice – 33,70 sek.
5. Dubková – 33,79 sek.
6. Tŕstie – 33,85 sek.
7. Lednica A – 38,54 sek.
8. Lysá pod Makytou – 41,74 sek.
9. Lednica B – 41,93 sek.
10. Mostište – 43,38 sek.

Foto: Slavomír Flimmel