Svetový deň srdca: Základom je prevencia

168

Spôsoby prevencie pred srdcovocievnymi ochoreniami a zvýšenie povedomia o nich sú témou Svetového dňa srdca, ktorý pripadá na dátum 29.09.2019. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vybrané regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike pripravili pri tejto príležitosti pre verejnosť, firmy i školy viacero aktivít. Okrem prednášok ide aj o vyšetrenia na zistenie základných zdravotných parametrov a poradenstvo o zdravom životnom štýle.

Ochorenia srdca a ciev patria v celosvetovom meradle k najzávažnejším príčinám pracovnej neschopnosti, aj na popredné priečky najčastejších príčin hospitalizácie, pričom výnimkou nie je ani Slovensko (choroby obehovej sústavy tvorili najväčší podiel všetkých hospitalizácií – 15,2%). Ochorenia srdca a ciev postihujú čoraz mladšie ročníky, medzi hlavné rizikové faktory ich rozvoja patrí sedavý spôsob života, málo fyzickej aktivity, veľa stresujúcich situácií, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu, vysoká hladina cholesterolu, vysoký krvný tlak, nezdravý spôsob stravovania a z toho vznikajúca nadváha a obezita.

Nezanedbávajme prevenciu

Odborníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR považujú osvetu v oblasti prevencie za mimoriadne dôležitú, a preto počas celého roka poskytujú záujemcom v Poradenských centrách ochrany a podpory zdravia bezplatné odborné poradenstvo v prevencii proti ochoreniam srdca a ciev, proti iným neprenosným ochoreniam a celkovo radia v oblasti zdravého životného štýlu a vyšetrujú základné zdravotné parametre.

Navyše, v sídlach 8 krajských poradní zdravia poskytujú záujemcom aj vyšetrenie na zistenie rizika atriálnej fibrilácie – chvenia predsiení srdca. Tá je najčastejšou poruchou srdcového rytmu a hlavným rizikovým faktorom pre vznik cievnej mozgovej príhody. Včasné zachytenie atriálnej fibrilácie a následná liečba pomáha výrazne znížiť riziko infarktu a mozgovej porážky.

Bližšie informácie o ďalších aktivitách vybraných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR bude možné nájsť na ich príslušných webových stránkach.

Srdcovocievne ochorenia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie:

  • infarkt myokardu – nedokysličenie srdca
  • ischemická choroba srdca – nedokysličenie srdcového svalu – ochorenie koronárnych tepien, ktoré vyživujú srdce
  • hypertenzia – vysoký krvný tlak
  • mozgovo-cievne ochorenia – ochorenia krvných ciev, zásobujúcich mozog
  • ochorenia ciev nôh a rúk
  • reumatická choroba srdca –poškodenie srdca v dôsledku reumatickej horúčky, spôsobenej streptokokovými baktériami
  • vrodené srdcové chyby
  • pľúcna embólia – do pľúc sa dostane krvná zrazenina
  • poruchy srdcového rytmu

Zdroj: ÚVZ SR, foto: pixabay