Stredná odborná škola obchodu a služieb organizuje motivačné workshopy pre žiakov základných škôl

105

Motivačné workshopy pre žiakov základných škôl sa stali na našej škole už tradíciou. V dňoch 23. a 25. januára 2024 navštívilo našu školu 46 žiakov zo základnej školy J. A. Komenského Púchov, Beluše a Lednických Rovní. V štyroch tvorivých dielňach sa dozvedeli o štúdiu, praxi a živote našej školy a vyskúšali si svoje vedomosti i zručnosti.

Žiaci pracovali v menších skupinkách a postupne sa vystriedali pri rôznych činnostiach. Dievčatá učebného odboru cukrár spolu s Mgr. Jozefínou Zaukolcovou, ktorá je známa i ako porotkyňa televíznej šou Pečie celé Slovensko, ukázali tvorbu a výzdobu ovocných tartaletiek a medovníkov. V školskej kuchynke im študenti hotelovej akadémie spolu s Ing. Urbanovou a Ing. Šubom, učiteľmi odborných predmetov, predviedli zručnosti čašníkov i kuchárov na ukážkach flambovania palaciniek, na príprave slávnostných chlebíčkov, nátierok a naučili ich i kreatívne skladanie obrúskov. Do carvingovej techniky zdobenia zeleniny a ovocia ich zasvätila naša študentka 3. ročníka hotelovej akadémie, Nikola Bařinková. Študentky odboru kozmetička a vizážistka s Ing. Kryštofovou im ukázali základy čistenia pleti, ale i denného líčenia, ktoré si aj sami na sebe vyskúšali. Najviac sa im páčili nové triky v lakovaní nechtov, ktoré si veľmi rýchlo osvojili. V kaderníctve Akadémia im naše žiačky odboru kaderník/kaderníčka so svojou majsterkou Mgr. Klvaňovou predviedli ukážky prípravy účesov. V cukrárni Akadémia ich naši hoteláci s Bc. Ciesarovou zoznámili s pravidlami miešania nápojov a prípravy kávy. Spätnou väzbou našich hostí zo základných škôl bol ich spokojný úsmev a veľmi priateľská tvorivá atmosféra počas celého dopoludnia.

Súčasťou tvorivých dielní boli i informácie našej výchovnej poradkyne Mgr. Anny Golejovej o študijných i učebných odboroch a o možnostiach duálneho vzdelávania či zahraničnej stáže. V budúcom školskom roku 2024/2025 otvárame pre záujemcov o štúdium na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Púchove nasledovné odbory: študijné (ukončené maturitnou skúškou) – hotelová akadémia (5-ročné štúdium), kozmetik-vizážista/kozmetička-vizážistka, obchodný pracovník, ekonomické a administratívne služby v podnikaní (4-ročné štúdium) a učebné odbory (3-ročné ukončené výučným listom) – kuchár, čašník/servírka, pracovník v gastronómii/pracovníčka v gastronómii, kaderník, cukrár. Absolventi učebných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu (2-ročné ukončené maturitnou skúškou) v odbore podnikanie v remeslách a v službách. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove je modernou školou, ktorá vie svojich žiakov profesionálne pripraviť do života tak, aby sa uplatnili na slovenskom trhu práce a úspešne konkurovali i odborníkom v zahraničí.

Mgr. Adriana Pavlacová