Stredné školy pozývajú na dni otvorených dverí

293

Deň otvorených dverí patrí k najväčším podujatiam nielen na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ale aj na župných stredných školách. Práve počas neho môžu školy odprezentovať jednotlivé odbory a svoje výsledky budúcim študentom, ich rodičom či širokej verejnosti. Do konca roka 2018 otvorí svoje dvere niekoľko stredných škôl v pôsobnosti TSK.

Získať bližšie informácie o škole alebo pomôcť žiakom s výberom vhodného smerovania po ukončení základnej školy pomáhajú dni otvorených dverí, organizované strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Okrem histórie vzdelávacej inštitúcie sa môžu dozvedieť množstvo užitočných vecí o študijných odboroch, každodennom chode školy i o úspechoch, ktoré jej študenti dosiahli. Do konca aktuálneho roka otvorí svoje dvere ešte desať župných škôl.

Dvere na Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici budú otvorené hneď celý týždeň, a to od pondelka 3. decembra 2018 od 8.00 h. Žiaci deviatych ročníkov ZŠ si spolu s rodičmi môžu prísť pozrieť pracoviská odborného výcviku strojárskych, elektrotechnických a informatických odborov, priamo sa zúčastniť na vyučovacích hodinách, obzrieť si odborné učebne, multimediálne učebne i CNC techniku. Týždeň otvorených dverí SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici bude trvať až do piatku 7. decembra 2018.

O jeden deň neskôr, t. j. 4. decembra 2018, začína Deň otvorených dverí pre deviaty ročník ZŠ na púchovskom gymnáziu. „Pre žiakov a rodičov sme pripravili základné informácie o školskom vzdelávacom programe a o prijímacích skúškach. Taktiež budeme prezentovať jednotlivé predmety a zaujímavé činnosti, ako napríklad prácu s robotmi, experimenty z prírody, súťaže a kvízy,“ informoval Miroslav Kubičár, riaditeľ Gymnázia v Púchove.

Presne na Sviatok svätého Mikuláša otvorí svoje dvere aj ďalšie župné gymnázium, a to v Dubnici nad Váhom. Deň otvorených dverí bude spojený s prehliadkou školy a prezentáciou jednotlivých predmetov zábavnou formou. Deti i rodičia sa môžu tešiť na jazykovú školu, zábavnú fyziku, chemické pokusy, ale aj na prezentáciu projektov Zelená škola a Cestujeme po Európe. Dubnické gymnázium môžete navštíviť 6. decembra od 9.00 h.

Svoje priestory sprístupní širokej verejnosti aj Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne, a to v utorok 11. decembra 2018 od 9.30 h. Po prehliadke školy budú nasledovať stretnutia s vyučujúcimi jednotlivých predmetov, informácie o pedagogickom a materiálnom zabezpečení školy, prehliadka jednotlivých učební a samozrejme,  i stretnutie s vedením školy. Ako informoval riaditeľ gymnázia Pavol Kováč, Deň otvorených dverí by mal trvať približne do 16.00 h.

Stredná priemyselná škola (SPŠ) stavebná Emila Belluša v Trenčíne pripravila Deň otvorených dverí na štvrtok 13. decembra 2018. „Deň otvorených dverí sa uskutoční v priestoroch našej zrekonštruovanej budovy. Radi by sme žiakom predstavili aj ďalšie projekty a druhú etapu rekonštrukcie, v ktorej sa budujú nové dielne pre našich budúcich študentov. Okrem toho chystáme i prezentácie jednotlivých odborov a ukážky prác našich súčasných študentov. Všetkým záujemcom predstavíme aj víziu školy a pripravované novinky pre nadchádzajúci školský rok,“  uviedla riaditeľka SPŠ stavebnej Emila Belluša v Trenčíne Martina Knappová.

Deň otvorených dverí v roku 2018 základoškoláci ešte stihnú aj na Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Považskej Bystrici. Ten si škola pripravila na piatok 14. decembra 218. Jeho hlavným programom bude prezentácia teoretických poznatkov z prvej pomoci a praktické ukážky s možnosťou nácviku poskytovania prvej pomoci. Ďalšou sprievodnou akciou bude poradňa zdravia, kde študenti predvedú určovanie krvnej skupiny, meranie hladiny cukru a cholesterolu v krvi, tlaku či BMI.

Svoje brány otvorí aj Stredná umelecká škola v Trenčíne. „Dňa 18. decembra 2018 sa na Dni otvorených dverí uchádzači o štúdium a ich rodičia budú môcť dozvedieť informácie o jednotlivých študijných odboroch a prijímacích skúškach, nazrieť do ateliérov a dielní v škole či vypočuť si podrobnosti o štúdiu,“ uviedol Ivan Štefka, riaditeľ Strednej umeleckej školy v Trenčíne.

Školské dni otvorených dverí pre rok 2018 uzatvorí Stredná odborná škola v Pruskom. V stredu 19. decembra sa žiaci základných škôl s rodičmi budú môcť ako diváci zúčastniť v rámci Dňa otvorených dverí aj Vianočnej aranžérskej súťaži na témy Prírodný vianočný svietnik, Závesná vianočná dekorácia na dvere a výstavy cukrárskych výrobkov.

Zdroj: TSK