Stretnutie pútnikov v Keblí

107
Ilustračné foto: Slavomír Flimmel.

Býva už 20 rokov zvykom, že na sviatok Panny Márie Sedembolestnej sa uskutoční stretnutie pútnikov pri kaplnke v Keblí. Bolo tomu tak 14. septembra 2019, výnimočne v sobotu v predvečer sviatku. V Streženiciach bola hodová svätá omša v nedeľu a iná akcia. Kto si chcel uctiť Pannu Máriu, prišiel na slávnosť do Keblia. Prišlo málo ľudí, pár pútnikov z Púchova, pár zo Streženíc najviac z Keblia. Pochvalu si zaslúžia rodičia, ktorí priši s deťmi.

Slávnosť otvorila pani Zuzka Kračuniková. Pomodlili sme sa spoločne bolestný ruženec. Na záver dal požehnanie pán kaplán Pavol Ďurana. Všetkým pútnikom patri vďaka. Škoda, že sa zúčastnilo málo ľudí, počasie bolo pekné, krásna príroda, sú nové cesty, už nie je blato ako inokedy. Prechádzka cez Keblie by bola užitočná, čerstvý vzduch, nové domy, nová poľovnícka chata, bolo by čo pozerať. Ľudia akoby zleniveli. Snáď na budúci rok to bude krajšie a dôstojnejšie.

Na záver: srdečná vďaka patrí pani Zuzke Kračunikovej, ktorá sa s pani Milkou Kovačovou stará o okolie kaplnky, sadia kvety, polievajú a zabezpečujú, aby bol vzorný poriadok.

Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás! 

B. Geishbergová, ctiteľka Panny Márie