Štvrťrok v mestskej knižnici plný literárnych aktivít

89

Po krátkej pauze prišiel opäť čas na malé ohliadnutie za uplynulými rušnými mesiacmi v knižnici, ktoré sme strávili v spoločnosti žiakov z materských a základných škôl na literárnych hodinách a poznávacích exkurziách. Od apríla sme celkovo pripravili 33 literárnych hodín a zúčastnilo sa ich takmer 550 mladších a starších študentov. Snažili sme sa pre deti vybrať zaujímavé témy, pri ktorých sa zabavili, uvoľnili a v neposlednom rade, získali nové vedomosti. Okrem čítania príbehov, povestí a rozprávok, sme vymýšľali rôzne tvorivé aktivity, interaktívne hry a kvízy.

Najžiadanejšou témou pre študentov základných škôl boli povesti z Púchovskej doliny, ktoré sme v priebehu troch mesiacov pripravovali až deväťkrát. Na svoje si prišli aj deti z materských škôl. Tie si najviac obľúbili špeciálne literárne hodiny šité na mieru pre predškolákov a maľované čítanie, na ktorom sa mohli aspoň nachvíľu zahrať na malých ilustrátorov. Každá besiedka bola obohatená o netradičnú návštevu knižnice, kde sa deti mohli dozvedieť veľa zaujímavostí o jej fungovaní, zoznámiť sa s knižničným fondom, nájsť si svoje miesto na čítanie, poprípade pozrieť niektorú z atraktívnych knižných noviniek.

Dúfame, že sme vďaka poznávacím exkurziám a literárnym hodinám v deťoch vzbudili väčší záujem o literatúru a čítanie, a že sa do knižnice vrátia nielen počas letných prázdnin, ale aj v novom školskom roku. Od septembra sa budeme tešiť na ďalších školákov, s ktorými sa zabavíme a strávime príjemný čas pri spoločných literárnych aktivitách. Počas letných prázdnin bude knižnica otvorená v bežnom výpožičnom režime, teda každý pracovný deň od 8:00 hod. do 16:00 hod. Všetkým čitateľom a návštevníkom knižnice prajeme krásne leto s dobrou knihou vždy poruke!

Mestská knižnica V. Roya