Štyri župné stredné školy opäť v prvej slovenskej pätnástke INEKO

467

V celoslovenskom rebríčku hodnotenia kvality základných a stredných škôl, ktorý s pravidelnou periodicitou zostavuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), opakovane potvrdzujú svoje popredné pozície aj stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskej župy.

Po doplnení najnovších údajov o výsledky žiakov z maturitných predmetov v ňom zabodovali 4 župné stredné školy. V aktualizovanom vydaní školských rebríčkov boli k už zapracovaným kritériám, akými sú uplatniteľnosť absolventov školy na trhu práce, úspešnosť ich prijatia na vysoké školy, mimoriadne výsledky žiakov, finančné zdroje školy či počet pedagógov a ich schopnosť využívať informačno-komunikačné technológie, doplnené aj výsledky žiakov z maturitných predmetov. A to slovenského jazyka, matematiky, maďarského jazyka, slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a nemeckého jazyka na úrovniach B1, B2 a C1. Do hodnotenia boli výsledky absolventov stredných škôl z cudzích jazykov na úrovni C1 zapracované vôbec po prvýkrát, pričom okrem absolventov z roku 2018 boli doplnené aj údaje za absolventov, ktorí z tejto úrovne maturovali predchádzajúci rok.

Obchodná akadémia v Trenčíne opäť na popredných priečkach rebríčka

V kategórii Stredná odborná škola pravidelne bojuje o popredné priečky Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov s hodnotením 8,0 je štvrtou najlepšou strednou odbornou školou (SOŠ) v rámci Slovenska a najlepšou v Trenčianskom kraji. Na vynikajúcom umiestnení školy majú zásluhu najmä študijné výsledky žiakov na maturitnej skúške, predovšetkým zo slovenského jazyka. „Zvyšovanie kvality stredných škôl je jedným zo strategických cieľov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Preto ma veľmi teší, že naše školy sa dlhodobo umiestňujú na popredných priečkach v hodnotení INEKO,“ povedala vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková.

V rovnakej kategórii sa v prvej desiatke umiestnila aj Stredná zdravotnícka škola J. Braneckého v Trenčíne. Desiata priečka v celoslovenskom rebríčku a druhá v hodnotení kvality SOŠ v Trenčianskom kraji s celkovým hodnotením 7,30 škole zabezpečila prívlastok „škola s výbornými výsledkami žiakov“.  Hodnotitelia inštitútu INEKO ocenili najmä výsledky maturitnej skúšky študentov zo slovenského a anglického jazyka a kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Tesne za bránami prvej desiatky, na jedenástej priečke s rovnakým hodnotením 7,3, sa umiestnila Obchodná akadémia Považská Bystrica. Študenti školy už tradične excelovali na maturitnej skúške nielen zo slovenského, ale aj nemeckého jazyka. V rámci Trenčianskeho kraja je Obchodná akadémia v Považskej Bystrici treťou najlepšou strednou odbornou školou.

Štvoricu najlepšie hodnotených župných stredných škôl uzatvára v kategórii Gymnáziá s hodnotením 7,7 Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Štrnástu priečku spomedzi všetkých slovenských gymnázií obsadila škola, ktorej študenti mali najlepšie výsledky z maturitnej skúšky z anglického jazyka na úrovni B2. Škola s výbornými výsledkami žiakov má podľa hodnotiteľov aj kvalitný výchovno-vzdelávací proces. V rámci Trenčianskeho kraja doplnili najkvalitnejšiu trojicu gymnázií prievidzské a dubnické gymnázium.

Rebríček INEKO je pomocným ukazovateľom a výbornou pomôckou, ktorá študentom i rodičom pomáha pri výbere budúcej strednej školy. Ten prehľadným spôsobom podáva informáciu o študijných výsledkoch žiakov jednotlivých stredných škôl na území Slovenska. Kompletné výsledky a informácie o jednotlivých školách nájdete na webovom sídle Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy.

Umiestnenie púchovských stredných škôl

Gymnázium Púchov sa umiestnilo v rebríčku 13 hodnotených gymnázií v Trenčianskom kraji na 11. mieste. Gymnázium v Dubnici nad Váhom skončilo na 3. mieste a Gymnázium v Považskej Bystrici na 6. mieste.

Stredná odborná škola (Terézie Vansovej 45) sa umiestnila v rebríčku 30 hodnotených stredných odborných škôl v Trenčianskom kraji na 26. mieste a SOŠ obchodu a služieb, (Ul. 1. mája 1264) na 28. mieste.

 

Zdroj: TSK, INEKO