Súťaž O najkrajšieho šarkana v Dolných Kočkovciach

68

Jeseň sa predvádza v plnej paráde a tradične sa s jej plodmi pochvália všetci pestovatelia v Dolných Kočkovciach na výstave Záhrada jesene v dome kultúry. Vždy sa do nej zapoja aj deti s rodičmi materskej školy aj s pani učiteľkami nápaditými prácami z plodov jesene. Tento rok obohatili svoje jesenné výtvory súťažou o najkrajšieho šarkana.

Súťaži predchádzalo dopoludnie s maminou Ľubicou Galovičovou, ktorá deťom predškolského veku názorne ukázala výrobu šarkanov a namotivovala deti, aby si to skúsili aj doma s rodičmi. Naozaj sa to aj podarilo. Deti s rodičmi vyrobili šarkanov, ktorí nemuseli lietať, len ich museli vyrobiť spoločne a priniesť do MŠ. Zapojilo sa 31 detí a rodičov, takže naozaj bolo z čoho vyberať v tajnom hlasovaní počas výstavy v kultúrnom dome. Usporiadatelia výstavy – Miroslav Majdan, Vladimír Ivanka a Alena Pšenáková pripravili pre každé dieťa sladkú odmenu za snaživosť a spoluprácu.

Po sčítaní hlasov v MŠ sa v súťaži O najkrajšieho šarkana víťazom stal Lukáško Faktor, druhé miesto získal Lukáško Putnoky a z tretieho miesta sa tešil Milanko Sviečka. Víťazi neskrývali radosť, keď boli odmenení vecnými cenami. Touto cestou ďakujeme pani Ľubici Galovičovej aj všetkým rodičom, ktorí sa zapojili do tejto krásnej akcie svojimi nápadmi a obohatili túto výstavu. Už teraz sa tešíme na spoluprácu na budúci rok.

Zdenka Vrbová a kolektív MŠ Dolné Kočkovce