Svetový deň obezity

118

Svetový deň obezity (WOD) bude v tomto roku mimoriadne v stredu 4. marca 2020 a nesie motto: „Riešme spoločne obezitu v Európe.“

Po prvý raz v histórii sa spojili svetové organizácie zamerané na obezitu, aby upozornili na vážny problém 21. storočia, akým je narastajúca nadváha a obezita. Hlavným zámerom kampane je zvýšenie povedomia a informovanosti verejnosti o výskyte, prejavoch, následkoch a komplikáciách, ktoré toto ochorenie sprevádzajú a zameria sa predovšetkým na hľadanie riešení a poskytnutie terapie ľuďom, ktorí pomoc potrebujú a chcú. Vysoký počet ľudí s nadváhou a obezitou sa dotýka aj našej krajiny, Slovenská republika je do tejto aktivity zapojená.

Ako bude u nás vyzerať Svetový a národný deň obezity?

V týždni od 27. 2. 2020 – 18. 3. 2020 sú pre verejnosť pripravené osvetové, preventívne a vzdelávacie akcie a projekty v spolupráci s verejnými lekárňami, lekármi, odborníkmi z Poradní zdravia regionálnych úradov verejného zdravotníctva a lektormi STOB-u.

Pracovníci Poradní zdravia, ktoré sú súčasťou regionálnych úradov verejného zdravotníctva, budú poskytovať bezplatnú identifikáciu rizika a jeho meranie individuálne pre každého klienta a následne im poskytnú poradenstvo v rámci akcie „Lekárne pomáhajú s riešením obezity.“ Každý účastník dostane okrem odporúčaní ako riešiť svoj problém, aj praktické materiály. Akcia bude prebiehať 4. marca 2020 v každom okresnom meste SR.

Viac informácií na:
www.mojstob.sk
www.poradcaprevyzivu.sk
www.hygeia.sk
www.europeanobesityday.eu/european-obesity-day/
www.worldobesityday.org/

Zdroj: ÚVZ SR, foto: pixabay