Svetový deň zdravia – prevencia nadváhy a obezity

342

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 7. apríl za Svetový deň zdravia a tento rok si WHO pripomína 70. výročie svojho vzniku. Za prioritnú tému si zvolili „zdravie pre všetkých“ s dôrazom, aby každý mal prístup k zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym službám v zmysle univerzálneho pokrytia zdravotnou starostlivosťou.

Vzhľadom na vecnú pôsobnosť úradov verejného zdravotníctva v SR, ktorá je orientovaná na prevenciu a ochranu zdravia občanov, vnímame univerzálny prístup k zdravotníckym službám aj ako prístup občanov k prevencii a podpore zdravie. Z tohto dôvodu sa aj úrady verejného zdravotníctva v SR pripájajú sa k oslave Svetového dňa zdravia a za prioritnú oblasť si zvolili „prevenciu nadváhy a obezity“.

Alarmujúci nárast obezity

Na Slovensku trpí nadváhou viac ako 36 % a obezitou viac ako 25 % populácie. Alarmujúco narastá aj počet detí a dospievajúcich s nadváhou a obezitou. Súčasní 18-roční chlapci sú asi o 9 centimetrov vyšší a o 7,7 kg ťažší ako ich rovesníci v roku 1951. Dievčatá sú na tom lepšie, sú síce vyššie o 5 centimetrov ako ich rovesníčky v roku 1951, ale hmotnosť sa u nich výrazne nezmenila. Nepriaznivý trend u detí potvrdzuje aj porovnanie výskytu nadmernej hmotnosti a obezity za roky 2001 a 2011. Výskyt obezity v tomto období sa zdvojnásobil, v súčasnosti dosahuje u 10-12 ročných chlapcov 10 %, a u 7-12 ročných dievčat 8,5 %. Podiel nadmernej hmotnosti vrátane obezity vzrástol u 10-12 ročných chlapcov na 25 %, u 16-18 ročných dievčat na 13 %.

Nadváha zhoršuje zdravie

Nepriaznivé zistenia sa prejavujú na náraste chronických neprenosných ochorení, nadváha zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb o 34 %, obezita až o 104 %. Nadváha a obezita spôsobujú aj ďalšie závažné zdravotné ťažkosti, sú aj jednou z príčin diabetu 2. typu, podieľajú sa na vzniku aterosklerózy, zvyšujú riziko vzniku nádorov, zaťažujú kĺby, spôsobujú psychické a ďalšie problémy.

Prevencia sa začína zdravým stravovaním

Cieľom Poradní zdravia úradov verejného zdravotníctva v SR je zamerať sa na zvýšenie informovania verejnosti o negatívnych dôsledkoch nadváhy a obezity na ľudské zdravie a zdôrazniť možnosti jej prevencie. Účinným spôsobom ako predísť neželanému nárastu hmotnosti je dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu, predovšetkým vyvážený príjem a výdaj energie a pravidelný pohyb. K základným pravidlám zdravej výživy patrí uprednostňovanie ovocia, zeleniny, jedál s vlákninou, celozrnného pečiva a obmedzenie alebo úplné vylúčenie údenín, vyprážaných, mastných a ťažkých jedál.

Praktické rady, ako obezite predísť, aj ako sa zbaviť nadbytočného tuku, v rámci Svetového dňa zdravia 2018, poskytli odborníci z 34 regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku v rámci výjazdových poradní zdravia.

Zdroj: uvz.sk, foto: pixabay.com