Medzinárodná stredoškolská dejepisná súťaž preverila vedomosti študentov z 12 gymnázií

233

Vo štvrtok 5. apríla zaplnili kongresovú sálu Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) študenti z 12 gymnázií z kraja, ktorí si v krajskom kole 27. ročníka Medzinárodnej dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií otestovali svoje poznatky z histórie.

Úvodné pokyny predsedu súťaže Jozefa Šujaka odštartovali krajské kolo 27. ročníka Medzinárodnej dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií. Súťaž, konajúcu sa na pôde župného úradu už po štvrtýkrát, organizovalo Krajské centrum voľného času v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Overiť si vedomosti nielen z oblasti histórie prišlo 36 študentov z 12 gymnázií, z toho 8 v zriaďovateľskej pôsobnosti župy.

Hlavná téma súťaže Československo v rokoch 1968-1977 nadviazala na minuloročnú tematiku spoločných československých dejín z obdobia 1949-1967. „Tento rok je téma opäť zaujímavá, prechádza kontroverznými obdobiami našich spoločných československých dejín. Ide o obdobie od roku 1968, ktoré začína a vrcholí Pražskou jarou a pokračuje do roku 1977, zahŕňa teda obdobie normalizácie. Spolu je v súťaži zapojených 263 gymnázií z Čiech a Slovenska, z toho zo Slovenska je ich 79,“ objasnil predseda súťaže a zároveň člen pedagogického zboru Gymnázia v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Samotná súťaž prebiehala formou testu, ktorý vypĺňali trojčlenné súťažné družstvá. Testy sa týkali nielen politickej situácie vymedzeného obdobia, ale aj otázok z dejín kultúry, športu či fotografií významných osobností. Čas na vypracovanie testu predstavoval 60 minút. Tvorcami súťažných otázok boli slovenskí a českí historici, ktorí sú odborníkmi na obdobie mapujúce spoločné československé dejiny. „Organizátori a tvorcovia súťaže tvrdia, že je to veľmi náročná súťaž. V Čechách je to jedna z najprestížnejších stredoškolských súťaží, o čom svedčí aj rozpočet, ktorý je tento rok 100 tisíc eur,“ dodal Jozef Šujak s tým, že príprava na úspešné zvládnutie testu je individuálna a závisí od študenta, koľko času je jej ochotný venovať.

Najviac o období normalizácie v Československej republike vedia bánovskí gymnazisti

Najviac správnych odpovedí na testové otázky vedeli študenti z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. S celkovým súčtom 115 bodov obsadili prvé miesto so 16-bodovým náskokom pred súťažiacimi z Gymnázia sv. Jána Bosca z Novej Dubnice. Tretie miesto obsadili minuloroční víťazi súťaže – gymnazisti z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom Meste nad Váhom. Tým druhá priečka unikla len o dva body.

Trenčiansky samosprávny kraj je hrdý, že súťažiaci a pedagógovia gymnázií nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja sa vo voľnom čase zaujímajú o históriu a ďakuje všetkým súťažným družstvám za ich účasť v súťaži. Kraj sa zároveň pridáva ku gratulantom a prvým dvom družstvám praje veľa šťastia vo finále súťaže, ktoré prebehne ku koncu roka na Gymnáziu v Chebe v Českej republike. To je od roku 1992 vyhlasovateľom súťaže preverujúcej dejepisné poznatky študentov.

Zdroj: TSK