Svetový úspech mladých včelárov

512

Mladí včelári z CVČ Včielka Púchov získali tento rok zlato nielen na celoslovenskej súťaži v Banskej bystrici, ale aj na svetovej súťaži vo Francúzsku.

Každoročne sa členovia včelárskeho krúžku pri CVČ Včielka a ZO SZV Štefana Závodníka v Púchove umiestňujú na prvých miestach v rámci Slovenska. Ani tento rok tomu nebolo inak. Na Celoslovenskej včelárskej súťaži v Banskej Bystrici v mladšej kategórii sme obsadili všetky tri prvé miesta: prvé miesto obsadil Samuel Gabriš druhé miesto Matúš Šulík a tretie miesto Tomáš Golitko. V staršej kategórii prvé miesto získal Ján Medňanský a tretie miesto Filip Drábik.

Obidvaja sa v mesiaci júl zúčastnili Svetovej súťaže mladých včelárov IMYB 2018 (International Meeting of Young Beekeepers) vo Francúzsku v meste Nerac. Slovenské včelárstvo reprezentovali dvaja mladí z Púchova a Kristián Karaba z Drahoviec. Tento rok sa na IMYBe zúčastnilo rekordných 27 štátov sveta. A to Slovenska, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Česko, Rumunsko, Anglicko, Írsko, Severné Írsko, Dánsko, Holandsko, Bielorusko, Rusko, Škótsko, India, Litva, Estónsko, Albánsko, Malta, Ukrajina, Francúzsko, Gruzínsko, Taliansko, Slovinsko, Fínsko, Izrael a Kazachstan.

Súťaž nebola jednoduchá. Pozostávala z praktických a teoretických častí. V praktickej časti museli spoznávať včelie produkty ,pracovať so živými včelami, vedieť poskladať úľ, prelarvovať, značiť trúdov, odviečkovať a vytáčať med, zdlábať rámiky, poznať anatómiu včely, určiť druhy medov, mikroskopovať priateľov a nepriateľov včiel a v teoretickej časti rozlíšiť samoopelivé a cudzoopelivé rastliny.

Nechýbal ani obšírny test z problematiky včelárstva. Všetko prebiehalo v zmiešaných tímoch. Úlohou členov tímov pozostávajúcich z jednotlivých štátov bolo spoločne sa vedieť dohodnúť a navzájom si pomáhať, ako to robia včielky v úli. Dorozumievacím jazykom bola angličtina, i keď mnohé úlohy boli preložené do rodných jazykov. Jedným z najťažších disciplín bolo poznávanie medov. Okrem tradičných medov boli medy cibuľové, mrkvové, vresové či eukalyptové. Zvláštnosťou bol práve med cibuľový a mrkvový, ktorý pochádzal z Francúzska. Tu pestujú celé lány cibule a mrkvy, ktoré opeľujú včielky, aby sa získalo kvalitné semeno pre poľnohospodárstvo.

Slovenská delegácia sa počas medzinárodného stretnutia predstavila opäť ako vždy zaujímavým kultúrnym programom. Bola to vlastne pozvánka na IMYB 2019 na Slovensko do Banskej Bystrice. Cez pantomímou rúk bolo predstavené Slovensko ako krajina v srdci Európy. Hlavným motívom boli ruky, šikovné ruky Slovákov, remeselníkov, ale aj umelcov a žiakov. Nechýbala ani propagácia púchovskej modrotlače.

Pre účastníkov boli pripravené aj odborné prednášky na včelársku tematiku a prehliadky francúzskych miest Nerac a Bordeaux. Nezabudnuteľným sa stal dotyk s Atlantickým oceánom cez najvyššiu pieskovcovú dunu Európy Dune du Pilat. Posledný deň sa niesol v znamení vyhlásenia výsledkov. Slovensko obsadilo prvé miesto a stalo sa majstrom sveta. O to radostnejšie bolo, že dvaja chlapci z Púchova boli medzi nimi Ján Medňanský a Filip Drábik obidvaja zo včelárskeho krúžku pri CVČ Včielka a ZO SZV Štefana Závodníka v Púchove a tiež aj žiaci ZŠ Mládežnícka v Púchove. Slovenský tím zvíťazil nad 27–mi krajinami sveta.

Úspech nás hreje. Pri príležitosti 99. výročia založenia včelárskych spolkov na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci bude víťazný tím vyznamenaný Slovenským zväzom včelárov poukazom na včelársky tábor v Banskej Bystrici v roku 2019. Za úspech našich včelárov chceme poďakovať všetkým tým, ktorí nám pomohli. Slovenskému zväzu včelárov, Centru voľného času Včielka, Centru sociálnych služieb na Hoštínskej ulici v Púchove, za poskytnutie priestorov pre detské včelárske múzeum a včelársky krúžok, pánovi Kamilovi Bielikovi, správcovi včelnice, pánovi Rudolfovi Moravčíkovi a jeho synovi za odborné včelárske rady zo Včelárskej Paseky v Kráľovej pri Senci a tiež rodičom za podporu detí v ich rozvoji.

Včelársky krúžok ani nastávajúci školský rok nebude zaháľať. Chceli by sme skrášliť okolie včelnice, vybudovať pri CSS v Púchove včelársky náučný chodník, vysádzať nové včelomilné rastliny a stromy. Sme si vedomí, že treba ku včielkam pristupovať s úctou, veď majú hlbšiu históriu ako ľudská spoločnosť. Sme radi, že v Púchove premáva autobus „Včielka“ ale nie sme radi, keď sa na našej včelnici stretávajú vandali a ničia nám úle so včielkami. Chceli by sme poprosiť touto cestou pána Hantáka o prepožičanie búdky pri včelnici na schovanie včelárskeho náradia, ktorý sa nám tiež stráca. Vopred ĎAKUJEME.

Veď budúcnosť ľudstva bude závisieť od súžitia ľudí a včiel. Aby naša najmladšia generácia hľadala menej informácií z mobilov a viac z prírody, ako to robia naše včielky už milióny rokov.

Mgr. Eva Kováčová vedúca včelárskeho krúžku a členka Slovenskej delegácie na IMYB 2018