Fotoreportáž z posledných investičných akcií mesta

282

Mesto pokračuje s plánovanými investičnými akciami aj v tomto roku. Ide najmä o rekonštrukcie ciest a chodníkov, na Ulici 1. mája mesto rekonštruuje dve autobusové zastávky. Mesto investovalo aj do zateplenia púchovskej hasičskej zbrojnice a zakúpilo nové auto mestskej polícii.

Chodník zo železničnej stanice na Kolonku bol zrekonštruovaný v mesiacoch marec-máj 2018:

Rekonštrukcia chodníkov na Okružnej ulici v júli 2018:

Asfaltovanie chodníku a parkoviska na Ulici obrancov mieru v júli 2018:

Oprava cesty na Vŕšku po nedávnych opakovaných záplavách:

Rekonštrukcia chodníkov na Hoštinskej ulici v júli 2018:

Rekonštrukcia cesty na Námestí slobody v júli 2018:

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v mesiacoch jún-júl 2018:

Prvá z dvoch nových zastávok MHD na Ulici 1. mája už stojí:

Nové auto Mestskej polície Púchov: