Užovka vyľakala majiteľa rodinného domu na Samotách

641

Na základe telefonátu majiteľa rodinného domu v lokalite Samoty v Púchove preverovali príslušníci mestskej polície výskyt hada na jeho pozemku. Na mieste bolo zistené, že ide o nejedovatú užovku obojkovú (Natrix natrix), ktorá bola dlhá približne jeden meter. Keďže majiteľ rodinného domu uviedol, že hada videl vo svojom dvore opakovane, hliadka mestskej polície ho po odchytení previezla do lesného porastu nad Nosickou priehradou, kde ho vypustila do voľnej prírody.

Zdroj, foto: MsP Púchov

Jedovatá vretenica má (na rozdiel od nejedovatej užovky) na tele výraznú „kľukatú“ kresbu.