Tvorivé dielne na SOŠ obchodu a služieb pre žiakov ZŠ

370

December sme na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Púchove odštartovali tvorivými dielňami pre žiakov základných škôl. Postupne nás navštívili žiaci zo ZŠ Gorazdova, ZŠ Komenského a ZŠ Mládežnícka.

Čakal ich u nás bohatý program. Tvorivé dielne boli zamerané na tvorivosť, fantáziu ale i zručnosť. V cukrárenskej výrobe si ozdobili vianočné medovníčky za odborného vedenia majsterky Mgr. Jozefíny Zaukolcovej, čerstvej nositeľky najvyššieho ocenenia prezidenta SZCK Rádu Sv. Vavrinca, mohli degustovať gastronomické pochúťky, byť pri flambovaní palaciniek, ktoré si mohli vlastnoručne prizdobiť, naučili sa skladať servítky na slávnostný stôl a obdivovali tajomstvá carvingovej techniky, ktorú im predviedol náš žiak z III.C triedy Erik Šamaj, ktorý je úspešný i na medzinárodných súťažiach. Žiaci si prezreli školu, odborné učebne, zúčastnili sa i odborného vyučovania a vyučovania cudzieho jazyka priamo s našimi študentmi, ktorí im porozprávali i o svojej zahraničnej praxi. Veríme, že sa im na našej škole páčilo a zavítajú k nám aj počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 9. februára 2018, kde predvedú svoje schopnosti a zručnosti žiaci a študenti všetkých odborov našej školy.

V budúcom školskom roku 2018/2019 otvárame pre záujemcov o štúdium na našej škole odbory študijné (ukončené maturitnou skúškou): hotelová akadémia (5-ročné štúdium), kozmetik, pracovník marketingu, obchod a podnikanie (4-ročné štúdium) a učebné odbory (3-ročné ukončené výučným listom): kuchár, čašník – servírka, hostinský, kaderník, cukrár, mäsiar. Absolventi učebných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu (2-ročné ukončené maturitnou skúškou) v odboroch spoločné stravovanie a vlasová kozmetika. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove je modernou školou, ktorá vie svojich žiakov profesionálne pripraviť do života tak, aby sa uplatnili na slovenskom trhu práce a úspešne konkurovali i odborníkom v zahraničí.

Mgr. Adriana Pavlacová, SOŠOS Púchov