Tretí ročník literárnej súťaže ČAROVANIE PEROM

197

Jubilejný tretí ročník literárnej súťaže ČAROVANIE PEROM, ktorú od roku 2021 organizuje Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove v spolupráci s Mestom Púchov, pozná mená ďalších šiestich víťazov, nádejných budúcich literátov z Púchova. Literárna súťaž sa aj v tomto roku rozšírila na celoslovenskú, odborná porota tentokrát vybrala spomedzi 85 súťažných príspevkov 6 žiakov z púchovských základných škôl, ktorí zaujali svojimi dielami. Diplomy a knižné ceny si osobne od primátorky mesta Kataríny Henekovej prevzali v utorok 18. apríla popoludní na pôde mestského úradu.

Tretí ročník literárnej súťaže Čarovanie perom bol opäť vyhlásený pri príležitosti Marca – mesiaca knihy, podmienky súťaže ostávajú rovnaké každý rok, v tomto roku sa rovnako ako v roku 2021 zapojili žiaci základných škôl naprieč celým Slovenskom s veľkým záujmom, pričom celkový počet zaslaných literárnych príspevkov sa vyšplhal na 85. V prvej kategórii žiakov z I. stupňa ZŠ súťažilo o ceny odbornej poroty 55 literárnych textov, v druhej kategórii žiakov z II. stupňa ZŠ vyberala odborná porota spomedzi 30 textov.

V treťom ročníku literárnej súťaže boli iba v prvej kategórii (I. stupeň ZŠ) udelené všetky tri ocenenia – Cena Primátorky mesta Púchov, Cena vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí a Cena Mestskej knižnice Vladimíra Roya. Odborná porota v zložení primátorky mesta Púchov Kataríny Henekovej, vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov Daniely Gabrišovej a referentiek Mestskej knižnice Vladimíra Roya v Púchove Andrey Hazuchovej a Barbory Ondričkovej, znova vybrali literárne texty žiakov naprieč žánrami, ktoré prekvapili a zároveň potešili aj svojím tvorivým spracovaním. Literárne texty aj v tomto roku dosiahli vysokú úroveň obsahového a formálneho spracovania, a tým aj konkurencieschopnosti.

Autori si svoje knižné ocenenia od Kataríny Henekovej a Daniely Gabrišovej prevzali osobne na Mestskom úrade Púchov v utorok 18. apríla 2023 popoludní, v balíčkoch si okrem knižných odmien našli diplomy a pamätné predmety, ktoré boli súčasťou balíčka pre výhercov.

Súhrnné výsledky tretieho ročníka literárnej súťaže svedčia o tom, že deti aj tínedžeri ešte stále čítajú knihy, pracujú so svojou bohatou fantáziou, slovenským jazykom a vo voľnom čase veľmi radi vyhľadávajú práve literatúru. Čarovanie perom, to je zapájanie detí do atraktívnej kreatívnej činnosti, otvárajúc im myseľ a ukazujúc literatúru aj z inej strany. Ocenenia, ktoré jednotliví autori získali, sú pre nich aj spätnou väzbou a povzbudením na pokračovanie v ich autorskej činnosti.

„Vážime si Vaše odhodlanie a čas, ktorý ste venovali tvorbe literárnych diel. Všetky boli originálne, kvalitné, nádherne spracované. Tešíme sa, že máte záujem o literatúru, že radi siahnete po pere a pastelkách a nechávate pracovať svoju bezhraničnú fantáziu. Chceli by sme sa touto cestou poďakovať aj všetkým pedagógom zo základných škôl, ktorí zapojili žiakov do našej súťaže. Ďakujeme, že v deťoch rozvíjate literárny talent a kreatívne schopnosti, a to nielen na hodinách slovenského jazyka. Spomedzi všetkých zapojených škôl patrí špeciálne poďakovanie ZŠ Gorazdovej, ktorá bola najaktívnejšia a zaslala nám najväčší počet prác,“ uviedli referentky Mestskej knižnice Vladimíra Roya v Púchove.

Potešenie z úspechu literárnej súťaže vyjadrila aj primátorka mesta Katarína Heneková: „Táto súťaž je dôkazom toho, že deti dokážu veľké veci a majú talent tvorby. Už v tých najmenších básnikoch je vidieť nadšenie z písania básní, či rozprávok, čo prekvapilo aj samotných rodičov, ktorí boli na svoje šikovné deti právom pyšní. Ďakujem všetkým autorom a autorkám, ktorí sa do tejto súťaže zapojili a blahoželám víťazom. Už teraz sa teším na ďalší ročník.“

GRATULUJEME všetkým mladým autorom, ktorí sa zapojili do tretieho ročníka literárnej súťaže, pretože ukázali svoje zanietenie pre literatúru, slovenský jazyk a neobyčajné príbehy, ktorými potešili nielen odbornú porotu, ale aj čitateľov na sociálnej sieti MsK V. Roya v Púchove, kde boli uverejňované. Víťazné literárne texty budú postupne publikované aj v printových vydaniach Púchovských novín.

Ocenení v I. kategórii (I. stupeň ZŠ):

Cena Primátorky mesta Púchov: Marco Puss, 4. ročník, ZŠ Gorazdova

Cena vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí: Damian Helísek, 4. ročník, ZŠ Gorazdova; Gabko Velacka, 2. ročník, ZŠ s MŠ sv. Margity v Púchove

Cena Mestskej knižnice Vladimíra Roya: Barborka Šuhajdová, 2. ročník, ZŠ Gorazdova

Ocenení v II. kategórii (II. stupeň ZŠ):

Cena Primátorky mesta Púchov: Katarína Janíčková, 9. ročník, ZŠ J. A. Komenského

Cena Mestskej knižnice Vladimíra Roya: Nela Rosinová, 7. ročník, ZŠ Gorazdova

Nebezpečná budúcnosť

Keď som išiel v noci spať,
začalo sa mi niečo zdať.
Na oblohe bol čierny mrak,
a na zemi obrovský mrakodrap.

Ale čo to vidím?
Veľmi sa tomu divím.
Roboti nahradili ľudí?
Obavy to vo mne vzbudí.

Robot v saku je pánom firmy?
O tom neboli ani fantasy filmy.
Ťažko ho rozpoznať‘ od človeka,
robot je robotovi kolega.

Ale, čo je to s deťmi?
Akými sa vydávajú smermi?
Neučia sa, nešportujú,
stále jedia a všetko ignorujú.

Veď umelí ľudia všetko za nich spravia.
všetci o tom už dnes vravia.
Žiadne autá ani vlaky,
z tých sú už len staré vraky.

Teleportácia je rýchlejšia,
pre ekológiu omnoho čistejšia.
Dospelí už nechodia do roboty,
strácajú už svoje hodnoty.

Roboti im navaria rôzne dobroty,
sú plný lásky a ochoty.
Lenže, on je ako počítač.
Pozor na to, čo sa ho opýtaš!

Oni si pamätajú všetky príkazy,
ľudia pre nich nemôžu byť víťazi.
Nie je svetlo, Zem je zovretá,
pred Slnkom úplne zastretá.

A v tom prišiel ten zlom,
do mrakodrapu udrel strašný hrom.
Všetka umelá inteligencia sa v zlo obrátila,
polovicu ľudstva omráčila.

Začal sa boj, človek – robot.
toto mal byť vedy pokrok?
Armáda robotov so zbraňami,
Ľudia bojujú holými dlaňami.

Celý svet je vo vojne.
a Zem si len vzdychá bôľne:
„Chcem tu slnko, školy, lesy,
a nie stále nejaké stresy.“

Našťastie to bol len sen.
ráno bol už krásny deň.
Bežal som sa pozrieť z okna,
nikde nebola žiadna vojna.
Na uliciach živí ľudia.

Preto, ľudia, prosím vás,
ak by prišiel robotov čas,
počúvajte ľudský hlas!

Katarína Janíčková

Nela Rosinová

Zdroj: MsÚ, Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove