Turistický chodník v Belušských Slatinách sa rozrástol o výnimočné miesto

130

Dňa 8.11.2023 bola ukončená realizačná fáza projektu Keltský stromový horoskop a vtáčie hniezda, ktorý bol podporený sumou 2.000 eur z environmentálneho grantu Trenčianskeho samosprávneho kraja Zelené oči. Výsadba stromov a osadenie vtáčích búdok sa uskutočnilo vďaka Občianskemu združeniu ART Belušské Slatiny v spolupráci so Základnou školou v Beluši a Oddelením správy majetku a obecných služieb Obecného úradu v Beluši.

Občianske združenie ART Belušské Slatiny na čele s Jaroslavom Martišom sa od minulého roka snaží vybudovať v Belušských Slatinách turistický chodník s názvom Cesta básnikov spojený s historickým a umeleckým odkazom regiónu. Hovorí predseda občianskeho združenia sochár Jaroslav Martiš: „Už počas svojho profesionálneho pôsobenia v rekreačnom stredisku Slovenskej pošty sme organizovali výtvarné sympózia a snažili sme sa zveľadiť jedinečné prostredie Belušských Slatín. Som veľmi rád, že sa nám aj vďaka obci Beluša na čele so starostom Jánom Prekopom, miestnym urbárom a Pavlom Machom a ďalšími spolupracovníkmi darí tento cieľ napĺňať. Tento rok si trúfam povedať, že sa nám podarilo dokonca pôvodný zámer prekonať.“

V prípravnej fáze projektu bola upravená plocha pri vodohospodárskej budove v časti Jurovo, kde sa vyhĺbilo 10 jám pre 10 odlišných odrôd lokálnych stromov a pripravila hlina pre každý kus. Na miesto realizácie sa dopravili väčšie balvany a menšie kamene. Sochári Jaroslav Martiš a Pavol Hajduk vytvorili na dvoch vybraných kameňoch symbolické keltské odkazy. Dreviny vysadili deti navštevujúce prírodne zameraný krúžok učiteľa Mateja Dolníka zo Základnej školy v Beluši. Miestny ochranca prírody a fotograf Ľubo Ondráško žiakov zasvätil do starostlivosti o vtáctvo a spoločne osadili 10 vtáčích búdok, ktoré namaľovali žiaci druhého stupňa na hodinách technickej výchovy. Súčasťou projektu je informačná tabuľa, ktorá opisuje historické súvislosti v okolí Beluše a v krátkosti otvára tému stromov v ekosystéme aj duchovnom živote našich predkov.

Význam akcie opisuje prednosta obce Beluša Patrik Štrbák: „Belušské Slatiny patria k najkrajším rekreačným častiam v obci, preto sa ich snažíme postupne revitalizovať aj vďaka podpore rôznych menších komunitných projektov. Tento rok sa upravilo ihrisko, kde pribudlo ohnisko, miesto na sedenie a časť na volejbal. Minulý víkend sa dokončila zastávka Cesty básnikov venovaná významnému rodákovi a lekárovi Ladislavovi Kvasničkovi. Keltský kruh na tomto mieste okrem turistického a rekreačného potenciálu vzdeláva všetky generácie o našej minulosti a potrebe chrániť životné prostredie, čo považujem za nesmierne dôležité.“

Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

Petra Martišová, ObÚ Beluša