Vitamínový deň, mliečny program a Zippyho kamaráti v ZŠ s MŠ sv.Margity

99

Jeseň je obdobie, kedy ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi za plody zeme, kedy zbierame našu úrodu a tešíme sa z jej množstva. Pri tejto príležitosti mali dňa 27.10. 2023 žiaci na 1.stupni „DEŇ OVOCIA”. Deti si priniesli rôzne druhy domáceho alebo cudzokrajného ovocia, z ktorého sa pripravili rôzne ovocné misy, smoothie, špízy. Prvá trieda nás obohatila svojou krátkou poučnou scénkou o jabĺčku a tretiacka trieda nás preniesla do galérie, z ktorej sme si okrem plného brucha odniesli aj krásny esteticky zážitok z ich umeleckých diel. Žiaci si tento deň plný vitamínov užili a už teraz sa tešia na ďalší ročník.

V našej škole a aj v materskej škole už od septembra tohto školského roku máme zavedený mliečny program, ktorý je hradený z finančných prostriedkov EÚ. Žiaci majú k dispozícii z viacerých mliečnych výrobkov, ktoré nám chodia 1 x týždenne. Taktiež  sme už druhý rok zapojení do ovocného programu, kde deti dostávajú pravidelne každé 2 týždne čerstvé ovocie, alebo  ovocné šťavy od slovenského dodávateľa. Aj tento program je hradený z prostriedkov EÚ. Sme radi, že aj takto majú prístup k časti zdravej výživy a pravidelnému prísunu bielkovín.

Zippyho kamaráti je program vytvorený Britskou organizáciou Partnership for Children, ktorý je zameraný na výučbu a tréning sociálnych životných zručností. Program absolvovalo 2 milióny detí na celom svete, žiaci 2. ročnika našej školy vstúpili s nadšením do Zippyho hodiny v septembri. Postupne sa učia rozpoznávať a zvládať emócie, vzájomnú komunikáciu, učia sa nadväzovaniu a udržiavaniu priateľstiev, riešeniu konfliktov, ako zvládať záťažové situácie. Podpora duševného zdravia, rozvoj emocionálnej inteligencie a psychická odolnosť je jedinečná výbava do života, ktorú našim žiakom sprostredkúvame počas Zippyho hodiny jeden krát do týždňa. 

ZŠ s MŠ sv.Margity