Upozornenie na doručovanie rozhodnutí na dane a poplatky

253

V druhej polovici mesiaca máj bude mesto Púchov zasielať rozhodnutia na miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Oproti minulým obdobiam dôjde k zmene v doručovaní.

Mesto bude doručovať rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty a doručovanie bude prebiehať postupne podľa abecedy adresátov. Poštová doručovateľka môže občana navštíviť aj 2x, pričom, ak nezastihne prvý krát, v poštovej schránke nechá modré oznámenie o nasledujúcom doručení. Ak nezastihne ani v náhradnom termíne, nechá v poštovej schránke žltý lístok a až potom si občan môže zásielku prevziať na pobočke Slovenskej pošty, kde ju môže aj priamo uhradiť. Slovenská pošta vyjde občanom v ústrety vyčlenením samostatnej priehradky na preberanie a platenie týchto zásielok.

Upozorňujeme však, že v zmysle zákona bude prebiehať doručovanie „do vlastných rúk“, t.j. občan sa musí preukázať občianskym preukazom, prípadne splnomocnením.

Na oznámeniach pošty (modrý a žltý lístok) bude uvedený telefonický kontakt na pracovníka pošty, kde si bude občan v prípade, že nebude zastihnutý, môcť dohodnúť náhradný termín doručenia (týka sa to predovšetkým starších občanov, príp. imobilných občanov, občanov so ZŤP a pod.).

Aj tento rok budú môcť občania miestne dane a poplatok za odpad uhradiť nasledovnými spôsobmi: prevodom na účet (internetbanking, prostredníctvom platobnej brány na webstránke Mesta Púchov), na pobočke Slovenskej pošty, v ČSOB a Raiffeisen banke alebo hotovosťou v pokladni. Občania pri platbe v pokladni môžu taktiež využiť bezhotovostný styk pri platení – platiť platobnou kartou.

MsÚ Púchov