Investičné akcie a rekonštrukcie v meste Púchov

84

CESTA V KÉBLII JE HOTOVÁ

Pred dvomi týždňom sme vás informovali o kontrolnom dni, ktorý prebehol na komunikácii v Kéblii, kde sa realizovala jej sanácia. Predpokladaný termín ukončenia prác bol určený na koniec mesiaca apríl, avšak táto investícia mesta bola ukončená už 21. apríla a komunikácia už je plne prejazdná v oboch smeroch.

ĎALŠÍ PODNET Z ODKAZU PRE STAROSTU VYRIEŠENÝ

Podnetov z platformy Odkaz pre starostu je v riešení hneď viacero, aktuálne zamestnanci Podniku technických služieb mesta Púchov riešili výmenu oplotenia okolo detského ihriska na Ul. 1. mája pri Lidli, kde bolo predchádzajúce nevyhovujúce drevené oplotenie zhodené a následne vymenené za kovovú konštrukciu s drevenými latkami. Zároveň sa dĺžka plota rozšírila až poza billboardy.

ČO NOVÉ V PODNIKU TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA PÚCHOV?

Na úvod mesiaca máj sa prehliadky areálu Podniku technických služieb mesta Púchov zúčastnila primátorka mesta Katarína Heneková, ktorej konateľ mestskej spoločnosti Miloš Svoboda poukazoval, čo najnovšie pribudlo do vozového parku PTSM, ktorému tak tieto dopravné prostriedky nielen prácu uľahčia, ale ju aj zefektívnia a znížia sa celkové náklady. Pozornosť venovali novému prívesu na veľkoobjemové kontajnery a zrekonštruovaným niektorým kontajnerom – rakvičkám, určeným na vyzbierané lístie či trávu z kosenia. Najdôležitejším pomocníkom je čelný nakladač KRAMER, s vymeniteľnou lyžicou, ktorý bol zakúpený najmä kvôli efektívnejšiemu nákladu balíkov so separovaným materiálom. Zrekonštruovala sa taktiež príjazdová lávka – nájazd na vysypanie objemového odpadu. Vysúťažená bola aj nová vysokozdvižná pracovná plošina, ktorá dosiahne až do výšky 20 metrov, určená je predovšetkým na práce spojené s verejným osvetlením, vianočnou výzdobou či závesnými kvetináčmi. Primátorka Katarína Heneková si osobne vyskúšala schopnosti vysokozdvižnej plošiny a pozrela si areál PTSM aj z vtáčej perspektívy. Potešilo ju, že sa podarilo obmeniť vozový park PTSM, ktorého vozidlá zjednodušia prácu zamestnancom PTSM, ktorým poďakovala za ich nasadenie.

VÝSADBA LÚČNYCH KVETOV

Ak ste išli v týchto dňoch mestom a čudovali sa, čo znamenajú tieto vyznačené plochy na trávnikoch v častiach mesta – na uliciach Okružná, 1. mája, Gorazdova, Obrancov mieru, tak vás určite potešíme, keď vám povieme, že Podnik technických služieb mesta Púchov si tieto plochy pripravil na plánovanú výsadbu lúčnych kvetov, s ktorou postupne začínajú.

REKONŠTRUKCIA VNÚTROBLOKU F. URBÁNKA A NOVÉ KOLUMBÁRIUM

V apríli a máji pokračovali práce na rekonštrukcii vnútrobloku Ferka Urbánka a začalo sa budovanie ďalšej etapy kolumbária na hlavnom cintoríne.

Laura Krošláková
Foto: MsÚ a Slavomír Flimmel