Určite si zaslúži

467

Posledný víkend v mesiaci jún sa niesol v znamení veľkej radosti a búrlivých osláv. Radosti detí – žiakov zo začiatku dvojmesačných prázdnin a nositelia mena Peter a Pavol z osláv svojich menín. Škoda, že medzi týmito oslávencami chýbal jeden veľmi dobrý a čestný človek – lekár MUDr. Pavol Ušiak! Aj to je jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol predstaviteľov nášho mesta a poslancov MsZ požiadať, resp. poprosiť, aby sa nebohý pán doktor Ušiak stal čestným občanom mesta Púchov. Jednak preto, že v doterajšej galérií takto ocenených chýba zástupca spomedzi lekárov či pracovníkov zdravotníctva. No predovšetkým preto, že to vyplýva z jeho života a výkonu jeho povolania.

MUDr. Pavol Ušiak sa narodil ako prvorodený zo štyroch detí – bratov v Briestennom, miestnej časti obce Pružina. Štúdium ukončil na Lekárskej fakulte v Martine v októbri 1972 v odbore všeobecné lekárstvo. Po úspešnej 1. a 2. atestácii v rokoch 1974–78 ako lekár pôsobil v nápravno-výchovnom zariadení Ilava ako náčelník zdravotného oddelenia. Keď vedenie väznice prišlo s požiadavkou, aby vstúpil do komunistickej strany, ponuku odmietol, a to napriek prísľubu zvýšenia armádnej hodnosti a platu. To bol dôvod jeho odchodu za závodného lekára LR Crystal Lednické Rovne.

Jeho lekárska odbornosť, svedomitosť, vykonávanej práce i osobnostné danosti viedli k inštalovaniu do funkcie riaditeľa pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne Považskej Bystrica, ktorú de facto zakladal, vybudoval a úspešne riadil do konca roku 1995. Medzitým získal aj základný kurz akupunktúry vo Vojenskej lekárskej akadémii Hradec Králové. Od r. 1996 sa stal závodným lekárom v a.s. Makyta Púchov, kde pôsobil prakticky až do svojej predčasnej smrti v januári 2011.

Ako lekár sa významne angažoval za zachovanie funkčnosti Nemocnice Zdravie Púchov, kde zriadil a organizoval lekársku pohotovostnú službu. Tieto aktivity vykonával aj po zvolení za poslanca MsZ v roku 1998, zároveň sa stal predsedom zdravotnej a sociálnej komisie. Do povedomia občanov – pacientov či kolegov –sa „zapísal“ predovšetkým svojou úprimnou povahou, emotívnosťou a ochotou pomáhať ľuďom v každej situácii, keď to bolo potrebné. Aj preto všetci tí, ktorých som v rámci mojej „miniankety“ oslovil, jednoznačne reagovali, že si za to ocenenie „Čestný občan mesta“ isto zaslúži.

Aj to ma utvrdilo v tom, aby som tento môj zámer prezentoval vedeniu radnice a poslancom mestského zastupiteľstva predostrel v pevnej viere, že táto myšlienka, resp. žiadosť o udelenie daného ocenenia bola kladne vybavená. Zosnulý pán MUDr. Pavol Ušiak si to určite zaslúži!

František Macho