Úspešní recyklohráči na ZŠ Mládežníckej

53

V dnešnej dobe, kedy je produkcia odpadu naozaj neúmerná, je dôležité o recyklácii nielen hovoriť, ale sa i naučiť správne recyklovať. Práve preto som veľmi rada, že je naša ZŠ Mládežnícka už desať rokov zapojená v projekte „Recyklohry“. Tento školský recyklačný program pomáha nám, žiakom, prehĺbiť si znalosti v oblasti triedenia a recyklácie rôznych druhov odpadu. Formou zaujímavých súťažných úloh (ako napr. výroba recyklorúška, rovesnícke vyučovanie, zber elektroodpadu, či pátranie po evidenčnom čísle našej zbernej nádoby) sa dozvedáme o správnej recyklácii, či ďalšom možnom využití odpadov. Na našej škole majú Recyklohry veľký úspech. Napríklad elektroodpad sa u nás zbieral poctivo, vyzbierali sme ho až desať ton. Zber starých mobilov sme taktiež nezanedbali, postupne sa ich nazbieralo až niekoľko stoviek. Za naše enviromentálne vzdelávanie bola naša ZŠ Mládežnícka v školskom roku 2019/2020 ocenená diplomom za aktívny prístup a ochranu životného prostredia. Vďaka našej snahe sme boli dokonca už štyrikrát ocenenou školou, za čo vďačíme nielen žiakom, ale hlavne koordinátorm projektu p. učiteľovi Bučkovi, Flaškárovi, Hlúbikovi, p. učiteľke Marečkovej a Jakubíkovej. Recyklohry nás veľmi bavia a rozhodne budeme v plnení úloh pokračovať i v ďalších rokoch. 

Nina Justusová 6.B, mladý reportér