Uvítanie do života nových občanov mesta Púchov

422

Dňa 15.6.2022 privítala primátorka mesta Katarína Heneková 18 malých Púchovčanov, ktorých rodičia prijali pozvanie na slávnostné „Uvítanie detí do života“ v priestoroch Župného domu, už tradičný ceremoniál pod taktovkou ZPOZ-u pri MsÚ Púchov.

Z celkového počtu 49 narodených detí v období od 1. januára 2022 do 30. apríla 2022, sa slávnosti spojenej s uvítaním dieťaťa, kde bol pre zúčastnených okrem darčeka a pamätného listu pripravený aj milý kultúrny program v podaní škôlkarov z MŠ Požiarna 1292 a huslistky Jany Marmanovej, zúčastnili rodičia 18 detičiek, ktoré už od začiatku svojím plačom dokazovali, že sa tešia zo života. Pre prvý polrok 2022 sa tak dnes uskutočnilo záverečné uvítanie detí, ďalšie sa plánuje v jesennom období, kedy prídu na rad detičky narodené v období od 1. mája do 31. augusta 2022.

Ako uviedla primátorka Katarína Heneková, uvítanie detí bolo veľmi milou udalosťou, na ktorú sa vždy skutočne teší, a hoci dnes malé uzlíčky lásky prejavovali svoju prítomnosť už od samého začiatku plačom, svedčilo to o ich životaschopnosti a radosti, ktorú majú možnosť pri svojich milujúcich rodičoch každý deň zažívať.  

Fotoalbum nových občanov Púchova:

1. Oskar B.

2. Jonáš B.

3. Dominik D.

4. Hugo G.

5. Matyáš G.

6. Alexa Ch.

7. Tomáš J.

8. Max K.

9. Damián L.

10. Adam M.

11. Sebastián O.

12. Sebastián R.

13. Renáta R.

14. Katarína T.

16. Zaira Ronja Z.

17. Peter Ž.

18. Matúš M.

Laura Krošláková

Foto: Slavomír Flimmel