Včielka oslávila šesťdesiate výročie svojho založenia

143

Desiaty jún patril v Púchove oslave šesťdesiateho výročia založenia CVČ Včielka. V priestoroch divadla sa uskutočnila narodeninová párty „včielkarov“ a ich priateľov.

Program začal spomienkovým pochodom pionierov, tak, ako to bolo zvykom v roku 1961, kedy vznikol Dom pionierov a mládeže v našom meste. Prvým riaditeľom sa stal Martin Glózik a so svojimi vedúcimi rozbehol aktivity pre pionierov a zväzákov v plnom prúde. Odvtedy prešlo CVČ zmenami názvu, vo vedení sa vystriedali štrnásti riaditelia a mnohé vychovávateľky či vedúci záujmových útvarov, ale vždy boli priestory plné ľudí, radosti, tvorivosti a šťastných detských očí. To je naším cieľom dodnes.

Program pre hostí bol prierezom činnosti CVČ od počiatku až po súčasnosť. Preniesli sme sa dobou pionierov, nežnej revolúcie či covidových obmedzení. Diváci mali možnosť vidieť, ako začínali mažoretky, ako funguje Púchovské ekocentrum, Materské centrum Drobec, predstavili sa nám Hniezdočkári, Literárny klub, Mládežnícky parlament, recitátori, speváci, tanečníci a mnohí naši šikovní umelci. Srdečná vďaka patrí nielen vystupujúcim, ale i trénerkam, ktoré pripravili s mažoretkami choreografie a spolu so svojimi zverenkyňami každoročne vyhrávajú majstrovstvá Slovenska, Európy i sveta. Počas programu sme si minútou ticha uctili naše bývalé kolegyne a kolegov, ktorí už nie sú medzi nami. Česť ich pamiatke.

Na záver zaspievali sestry Riljakové s Alenkou Strýčkovou, našou pani riaditeľkou, pieseň Dona nobis pacem, ktorá bola nádhernou bodkou za krásnymi vystúpeniami. Po ukončení galaprogramu sa pozvaní hostia presunuli na poschodie, kde sa nachádzala výstava fotografií z histórie CVČ až po súčasnosť, občerstvenie a slávnostný krst knihy Radka Kureja, nášho dlhoročného člena Hniezdočka. Všetci pozvaní sa dobre bavili, mnohí využili skutočnosť, že sa stretli po dlhých rokoch, porozprávali sa a zaspomínali si na chvíle strávené s našou organizáciou.

CVČ prešlo od svojho vzniku dlhú cestu, prekonalo rôzne turbulencie, ale vždy malo svoje opodstatnenie a zmysel. Tí, ktorí boli súčasťou našej činnosti, sa mohli úspešne realizovať v tom, čo ich napĺňalo, a preto dodnes na nás spomínajú s láskou a hrdosťou, čo vyznali i vo videovizitkách, ktoré nahrali ako vinš k výročiu. Veľmi pekne im ďakujeme a tiež všetkým tým, ktorí nám pomáhali, tým, s ktorými spolupracujeme, tým, ktorí prijali pozvanie na našu oslavu, Divadlu Púchov za poskytnutie priestoru, pani Ciesarovej a jej študentom za výborné občerstvenie a tiež ľuďom, ktorí nám držia palce, pomáhajú a majú nás a radi.

Dúfam, že CVČ Včielka bude poskytovať deťom, mládeži i dospelým možnosti rozletu ešte dlhý čas a raz, naše budúce generácie, dajú pri oslavách názov článku – „Naša tisícročná včela“.

Dáša Illyová, CVČ Včielka

Foto: Slavomír Flimmel