V januári po blate

209

Púchovskí seniori z denného centra dlho neoddychovali. Hneď začiatkom roka po Troch kráľoch, kedy sa končí vianočné obdobie, sa pustili do svojej činnosti. Prvýkrát v tomto roku sa stretli v divadle. Bola na to príležitosť. Stretli sa opäť pri vianočnom stromčeku, ktorý začiatkom decembra v uplynulom roku vyzdobili pred divadlom ozdobami vyrobenými na krúžku ručných prác. A keďže práve sviatkom Troch kráľov sa začína predveľkonočné veselé obdobie pri stromčeku si zaspievali aj známu pieseň Fašiangy Turice Veľká noc ide…

Po odstránení ozdôb zo stromčeka sa v priestoroch divadla stretli na novoročnom stretnutí, kde už spolu plánovali aktivity na najbližšie obdobie. Predovšetkým to bolo pripomenutie si pravidelných stretnutí podľa týždenného harmonogramu ako je cvičenie v telocvični, krúžky ručných prác, spevácky, tanečný, recitačný, či turisticky a spoločná návšteva kina. Vonku bolo upršané počasie, dobre padol horúci čaj a aj typické fašiangové šišky.

Aké aktivity čakajú najbližšie členov denného centra?

Začali sme s prípravou programu na Fašiangy. Bude to najmä zabezpečenie masiek na sprievod dedinou v miestnej časti Hoštiná (15. februára), ale aj v sprievode masiek v našom meste (v sobotu 22. februára). Na Fašiangy v meste v spomínanom termíne si však chcú pripraviť aj program, aby si tak zaspomínali na starodávne fašiangové zvyky. Jeho príprava bude prebiehať v dennom centre v pondelok popoludní a je potešiteľné, že do týchto aktivít sa chce zapojiť väčší počet členov ako v uplynulom roku.

Na tomto stretnutí sa však hovorilo aj o pohybovej aktivite, ktorú my starší najviac potrebujeme. Okrem cvičenia v telocvični je obľúbená aj turistika. Prvú tohtoročnú túru sme si naplánovali na štvrtok 16 januára, určili sme si smer Nové Nosice s tým, že „vybehneme“ po lúke až pod les. Najskôr sme sa zastavili pri novonosickej soche srnčeka. A pokračovali po dedine na lúku. Vyšli sme až pod les. Tie výhľady na naše mesto zaliate slnkom stáli za to. Aj keď sme pri návrate dole lúkou boli zablatené až po uši. Netušiac, že celá je porytá diviakmi  ako keby bola zoraná. A tak sme sa presvedčili o tom, že januárová zima v tomto roku môže byť aj na blate.

Emília Luhová