V tomto roku už 100.000 návštevníkov prekročilo brány Trenčianskeho hradu

369

Na hrad Matúša Čáka zavítalo tento rok už viac ako 100 000 ľudí. Magickú hranicu sa Trenčianskemu hradu počas tohto leta podarilo prekonať o dva dni skôr ako tomu bolo v uplynulom roku.

Návštevnosť Trenčianskeho hradu každoročne narastá. Tohtoročné štatistiky sú viac ako prívetivé. Len za prvých šesť mesiacov roku 2018 si na hrad Matúša Čáka našlo cestu približne 57 tisíc turistov a už na konci augusta 2018 prekročil brány hradu návštevník s poradovým číslom 100.000.

Len za obdobie letných prázdnin si Trenčiansky hrad prišlo pozrieť asi 43 tisíc ľudí. „Veľmi nás teší, že i napriek sťaženým podmienkam, ktoré pretrvávali od začiatku roka na námestí a posledný mesiac na hrade, si k nám turisti našli cestu,“ uviedol Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré je správcom hradu. Číslo 100.000 mala na vstupenke na hrad rodina z Ukrajiny, ktorá prišla navštíviť krajské mesto Trenčín počas ich sviatku. Minulý rok bol stotisícim návštevníkom Slovák, v roku 2016 zas občan Českej republiky.

Aj napriek stavebnému ruchu, ktorý v týchto chvíľach vládne na Trenčianskom hrade, nemusia mať návštevníci obavy. Historická pamiatka je otvorená všetkým v štandardnom rozsahu. „Hoci u nás momentálne prebiehajú stavebné úpravy a rekonštrukcia administratívnej budovy, návštevníci sa obávať nemusia. Trenčiansky hrad je prístupný v nezmenenom prevádzkovom režime,“ dodal Martinisko. Okrem prác na tzv. skleníku, ktorý by už koncom roka mal návštevníkov hradu privítať ako vynovený a reprezentatívny priestor, prejde zmenou aj južná časť hradieb. Vybudovanie nového vstupu so samostatnou pokladňou tak uľahčí prístup na Trenčiansky hrad tým, ktorí sa rozhodnú pre návštevu od Čerešňového sadu z lesoparku Brezina.

Zdroj: TSK