V Trenčianskom kraji pokračuje monitoring počas vyhláseného času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

87

Za obdobie od 14. do 19. mája nezaznamenali príslušníci Hasičského a záchranného zboru vykonávajúci monitoring prírodného prostredia počas vyhláseného času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v Trenčianskom kraji žiadne porušenie zákona o ochrane pred požiarmi. Počas uplynulých siedmych dní nebol na území Trenčianskeho kraja nahlásený ani žiaden požiar v prírodnom prostredí.

V sledovanom období hasiči vykonávali hliadkovaciu činnosť v katastrálnom území obcí: Dolná Poruba, Petrova Lehota, Dubodiel, Bzince pod Javorinou, Kočovce, Hôrka nad Váhom, Čachtice, Krajné, Podlužany, Striebornica, Latkovce, Dohňany, Sverepec, Beluša, Čereňany, Oslany, Bystričianska dolina, Kamenec pod Vtáčnikom a ďalších.

Zdroj: policiasr.eu