Včielkáči boli super

224

Denný tábor Včielkovo sa tešil počas celého týždňa krásnemu počasiu. Deti mali po celý čas bohatý program a boli skutočne usilovné a dobré ako včielky.

Po zoznámení sme spoločne vyrobili vlastné maľované tašky, do ktorých si chlapci a dievčatá počas celého pobytu vkladali vyrobené a získané darčeky, ktoré si v piatok vzali domov ako peknú spomienku na pobyt v CVČ.

V utorok sme sa v múzeu od pána Hvizdáka dozvedeli kus histórie mesta, zahrali sme sa hry, ktoré sa hrávali kedysi naši predkovia a následne nás pani prednostka prijala na Mestskom úrade v Púchove. Deti jej dávali rôzne otázky, na ktoré sa od nej dozvedeli zaujímavé odpovede. Po návšteve mestskej väznice sme sa domov vracali plní nových vedomostí.

Na ďalší deň sme navštívili kino, kde premietali krásnu animovanú rozprávku o Bocianovi Riškovi a po chutnom obede v Materskej škole Požiarna 1292 sme skákali jumping s Jankou a športovali na ihrisku. Ani štvrtok nebol nudný, nakoľko hneď ráno si mali možnosť deti vyrobiť nádherné obrazy na plátno a taktiež ryžovať „zlato“, zažiť balónovú vojnu a mnoho iných zaujímavých aktivít.

Posledný deň bol venovaný lukostreľbe. Pán Roman Cahel všetkým porozprával o strieľaní z luku, vysvetlil techniku a spolu so všetkými táborníkmi sme triafali do čierneho. Teda, niektorí iba takmer do čierneho J. Následne sme vyskúšali aranžovanie, výrobu náramkov, futbal, spievanie, tanec, rozprávky, hádanky a veľa rôznych vecí, ktoré, pevne dúfam, deti bavili a prídu do tábora opäť.

Na záver by som chcela veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa na zdarnom priebehu tábora podieľali.

Dáša Illyová, vedúca tábora