Včielky spájajú generácie

167

Zámerom nového projektu Centra voľného času Včielka je podpora včelárstva v meste Púchov. V rámci projektu by došlo k osadeniu náučného chodníka, ktorý by začínal pri jestvujúcom Domove sociálnych služieb v ktorom sa nachádza detské včelárske múzeum a končil by na včelnici. Súčasťou projektu by bola rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej včelnice, vysadenie včelomilných rastlín a drevín. Projekt bude realizovaný v spolupráci mladých so seniormi z CSS Chmelinec a mestom Púchov. Okrem priamych aktivít budú pre seniorov, žiakov ZŠ a širokú verejnosť pripravené aj interaktívne workshopy.

Problém, ktorý projekt rieši

CVČ Včielka má včelársky krúžok, v rámci ktorého disponuje včelnicou. Avšak kapacitne a kvalitatívne jestvujúca včelnica nie je postačujúca. Aktuálnych členov krúžku tento fakt obmedzuje v praktickej príprave. Jestvujúcu včelnicu čaká v najbližšom období sťahovanie na novú lokalitu, preto je potrebné v rámci projektu vysadiť na novej lokalite včelomilné rastliny a stromy. V prípade presťahovania, bez doplnenia spomínanej zelene stráca včelnica potrebné zázemie pre život samotných včiel.

Výchovno vzdelávacie programy realizované v súčasnosti, začínajú v CSS Chmelinec a krátkym presunom končia na včelnici. Územie cez ktoré sa presúva ma potenciál na vybudovanie náučného chodníka, ktorý by bol vzhľadom na polohu a koncentráciu obyvateľov vhodný aj pre širokú verejnosť. Téma včiel a opeľovačov je momentálne viac ako aktuálna nielen pre odborníkov ale aj pre širokú verejnosť, preto by sme radi využili potenciál tejto témy a usporiadali workshopy pre rôzne vekové skupiny.

Ako hlasovať za tento projekt?

Pošlite SMS v tvare HLAS (medzera) 72 na číslo 0902 020 292.

Hlasovanie prebieha od 20. 1. do 31. 1. 2020. Cena spätnej SMS je 0, – € s DPH. Hlasujúci hradí ním zasielanú SMS podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov. Zahlasovať môžete iba raz počas trvania hlasovania a len za jeden projekt.

Zdroj: mamnatogrant.sk