Vernisáž projektu Infiltrácia

518

Vo výstavných priestoroch Divadla sa v stredu 21. júna konala vernisáž prác poľskej akademickej maliarky Anny Schumacher a slovenského sochára Pavla Hajduka.

Maliarka a grafička Anna Schumacher v bulletine výstavy o spoločnom výtvarnom projekte napísala:

Príroda sama je objav” – povedal poľský maliar a spisovateľ Józef Czapski, aj preto sme spolu s Pavlom Hajdukom zvolili za inspiráciu vodu a kameň v rôznych podobách. Maľba, grafika, sochárstvo. Takto vznikol „Projekt INFILTRÁCIA“. Naša „Infiltrácia“ bola inšpirovaná presakovaním vody cez skaly a prenikaním vplyvov a umeleckých myšlienok.
V mojich posledných maľbách technikou akrylu („Hrad“, „Dva mesiace“, „Ľad“) a grafikách (litografiách) s rybami z cyklu „Ghost Stories“ je voda nevyhnutným činiteľom a dominujúcou témou.
Pre Pavla je v ostatnej dobe najdôležitejší kameň. Takto vznikli práce „Pegasus“, „Čierny kameň“, „Vlna“ a „Fantastická ryba“.
„Infiltrácia“ je moja prvá výstava na Slovensku, aj preto som mimoriadne šťastná, že sme mali šancu pracovať spolu.
Pavol Hajduk, pôvodca projektu je vytrvalý človek aj sochár. Posledných niekoľko rokov sledujem s úctou jeho cestu k umeleckej slobode. Naše rozhovory o umení, zaujímavých sochároch, podstate foriem a materiálov, s ktorými pracujeme, sú krátke a spontánne, ale po istom čase vždy s úžasom sledujem ich výsledky. Pavlov zápas so sochárskym materiálom, jeho zvedavosť, pokora pri práci, vrodený zmysel pre priestorové formy, zlepšovanie umeleckej techniky, opakovane vo mne vyvolávajú obdiv, radosť a spokojnosť.
Pavol je umelec úprimný a nekompromisný. Svoj zmysel pre pozorovanie prírody a obdiv k sochárskemu materiálu vie vyjadriť pomocou jemných prostriedkov. Pracuje s drevom a kameňom. Jeho sochy vzbudzujú silné city a potešenie vďaka jednoduchosti a sile formy. Abstraktná forma, ktorú Hajduk s rastúcim úspechom využíva vo svojej práci, často nesie väčší emočný náboj a silnejšie vplýva na diváka než rozsiahle formálne, ale triviálne práce. Je dôležité, aby téma harmonizovala s formou a tvar s materiálom.
Každý sochár, ktorý sa pokúša hovoriť s príjemcami jeho tvorby pomocou trojrozmerných diel, si určil náročnú úlohu. Pavlovi sa podarilo vo svojich sochách vyjadriť aj zmysel pre humor. Jeho sochy, napriek jednoduchej forme, a možno vďaka nej, obsahujú jasný význam, vyžarujú energiu, provokujú diváka k reflexiám alebo jednoducho zahŕňajú nejaké umelecké posolstvo. Nájsť správne prostriedky, skratky, znamenia – to je obrovská výzva pre každého sochára.
Kamene“ – napísal francúzsky spisovateľ a umelecký kritik André Breton – „hovoria neustále s tými, ktorí ich chcú počúvať“. Taký úprimný a autentický prístup k tvorbe prajem Pavlovi z celého srdca!

Srdečne Vás pozývame na výstavu maliarstva, sochárstva a grafiky „Infiltrácia“, ktorá trvá do 31. augusta.