Vernisáž výstavy „Rok v kuchyni“

374

V týchto dňoch sa v Divadle Púchov koná výstava výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorú každoročne organizuje Spojená škola Púchov. Tá tohtoročná má názov „Rok v kuchyni“. Práce žiakov sú vytvorené rôznou technikou, z rôznych materiálov a boli robené s chuťou a fantáziou. Vystavujú tu práce nielen žiaci Spojenej školy Púchov, ale môžete si pozrieť práce aj z iných škôl, ktoré sa venujú vzdelávaniu žiakov s postihnutím. Výstava je prístupná širokej verejnosti od 13.do 26. apríla 2018. Vernisáže výstavy, ktorá sa konala vo štvrtok 14. apríla, sa okrem vystavovaných tvorcov a ich pedagógov zúčastnili aj predstavitelia TSK a mesta Púchov na čele s primátorom Rastislavom Henekom.