Polícia informuje

179

Znečistili cestu
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie o znečistení verejnej komunikácie v púchovskej mestskej časti Ihrište v smere na Hoštinú. Hliadka zistila, že komunikáciu znečistil automobil muža z Nimnice. Ten hliadku informoval, že jeho nákladné vozidlo znečistilo vozovku pri zemných prácach, práve čaká mechanizmus na očistenie vozovky a zatiaľ čistia vozovku lopatami. V súvislosti s preverovaním oznámenia bol zistený ako ďalší znečisťovateľ zo Zubáku, ktorý taktiež vykonával očistenie miestnej komunikácie od blata. Osoby boli oboznámené so sťažnosťou a vyzvané na dôkladné očistenie miestnej komunikácie.

Nariadenia treba rešpektovať…
Mestskí policajti preverovali telefonické oznámenie, že v areáli skateparku je skupinka asi 30 maloletých, ktorí tam požívajú alkohol a nemajú rúška. Na mieste hliadka zistila, že z areálu uteká asi dvadsať mladíkov nezisteného veku. Zostávajúci mladíci vo veku 12 až 22 rokov povedali, že sa venujú skateboardingu alebo freestyle kolobežkovaniu. Chlapci pozbierali asi tri plastové fľaše a zahodili do nádoby na odpad. Hliadka sa s prítomnými porozprávala o oznámeniach, ktoré na nich ľudia podávajú a o potrebe pri športovej činnosti rešpektovať platné zákony, VZN a nariadenia. Porušovanie zákonov a nariadení v čase prítomnosti hliadky nebolo zistené.

Nadávali okoloidúcim…
Hliadka mestskej polície zasahovala na základe telefonického oznámenia na Ulici obrancov mieru, kde mala na detskom ihrisku skupina mladých ľudí vulgárne nadávať okoloidúcim. Hliadka na mieste našla troch mladých chlapcov a jedno dievča, ktorí sa dopustili priestupku proti verejnému poriadku. Všetkých troch vyriešili napomenutím a z verejného priestranstva ich vykázali.

Na lavičke za dvadsať….
Mestskí policajti zasahovali na základe telefonického oznámenia na Námestí slobody, kde spal na lavičke neznámy muž. Hliadka na mieste našla muža z Púchova, ktorý bol evidentne pod vplyvom alkoholu. Previezli ho do miesta bydliska, kde si ho prevzala manželka. Priestupok proti verejnému poriadku potrestala hliadka dvadsaťeurovou pokutou.

Nebezpečný poklop
Hliadka púchovskej mestskej polície preverovala telefonické oznámenie o nebezpečnom poklope na kanalizácii za Základnou školou Komenského. Mestskí policajti vykonali z miesta fotodokumentáciu a o prípade informovali povereného pracovníka Podniku technických služieb mesta Púchov, ktorý zabezpečil nápravu.

Zdroj: MsP Púchov