Vesmír podľa J. M.

49

Púchovské noviny postupne predstavia súbor príbehov, ktoré reagujú na súčasnú dobu. Spôsob jej zobrazenia je odrazom vnútorného sveta sochára a básnika Jaroslava Martiša. Zastúpené sú najmä hviezdy, mesiac, vesmírne telesá, ktoré sú vytvorené z kameňa, dreva a nerezu.

Andromeda

Sama, samučičká, zranená,
do diaľav sa pozerá.

Prikovaná na spasenie čaká,
ako všetci vo vesmíre nevinní,
s osudom je vyrovnaná,
možno v kúte duše ležia drobné črepiny.

Avšak v hĺbke srdca verí,
že je v strede cesty,
šťastie že ju neopustí,
zachráni sa, kto je čestný.

Pozrite sa nahor, ak tam stále žiari,
mala pravdu, treba veriť.

Foto: Peter Ondruš