Vianočná uzlovačka mala svoju premiéru

53

Týždeň pred vianočnými sviatkami dňa 16.12.2018 sa stretli na ZŠ Gorazdova mladý hasiči z troch okresov (Púchov, Považská Bystrica a Bytča), aby si zmerali sily vo viazaní uzlov pod názvom Vianočná uzlovačka. Mesto Púchov reprezentovali mladý hasiči s DHZ Púchov, Považskú Bystricu DHZ Pružina a Bytču traja zástupcovia – DHZ Bytča, DHZ Hliník nad Váhom a DHZ Kolárovice. Za účasti detí vedúcich družstiev, rodičov a po otvorení súťaže predsedom DHZ Púchov Jozefom Ridzikom st. sa v telocvični na ZŠ mohla začať súťaž.

Súťaž pozostávala s troch kôl. Mladý hasiči museli zvládnuť 5 uzlov: skracovačku, tesársky uzol, lodnú slučku, plochú spojku a úväz na prúdnicu v rýchlom slede na pripravených stojanov pre uzle. Zároveň sa im počítali i výsledky do hodnotenia družstiev, kde si vedúci nahlásili 3-členné družstvo. Všetko bolo merané digitálnou časomierou. Na deťoch bolo vidieť veľké úsilie i nervozitu pri rýchlom rozhodovaní a rýchlou prácou rúk. Domáci veľmi výborne pripravili podmienky pre túto súťaž, za čo boli na konci súťaže pochválení vedúcimi ostatných organizácií.

Po ukončení súťaže boli deti za svoje výkony odmenené medailami a pohármi. Škoda, že púchovsky okres nepostavil viac družstiev, lebo uzlovanie je súčasťou hry Plameň. Na záver organizátor všetkým prítomným súťažiacim poďakoval a poprial príjemne prežitie vianočných sviatkov. Je potrebné tiež poďakovať riaditeľke ZŠ Gorazdova Mgr. Viere Flimmelovej za poskytnuté priestory a organizátorom DHZ Púchov za prípravu súťaže a predvedenú prácu v prospech detí.

Jednotlivci

Chlapci:

 1. miesto – Tomáš Kucej (Púchov) 18.54
 2. miesto – Alexander Ridzik (Púchov) 20,14
 3. miesto – Adam Krajčovič (Púchov) 22,69

Dievčatá:

 1. miesto – Simonka Sečkárová (Púchov) 18,99
 2. miesto Eliška Krajčiová (Kolárovice) 25,27
 3. miesto Janka Michalková (Hliník n. Váhom) 28,74

Družstvá

Chlapci:

 1. miesto – Púchov 1 (Kucej, Ridzik, Sečkárová) 57,67
 2. miesto – Púchov 2 (Krajčovič, Chovanček, Roháč) 77,72
 3. miesto – Pružina (Kubiš, Jarina, Hrkota) 88,87

Dievčatá:

 1. miesto – Hliník n. Váhom (Helmešová, Michalková, Večeřová) 90,74
 2. miesto – Kolárovice (Krajčiová, Hrabovská, Slipková) 96,56
 3. miesto – Bytča (Kurnociková, Škovranková, Hrehorová) 118,58

Jozef Ridzik