Odchytili zatúlaného psa

281

Hliadka Mestskej polície Púchov dňa 17.12.2018 vo večerných hodinách pri Planeo elektro odchytila túlavého psa malého vzrastu. Pravdepodobne ide o maltézskeho pinča. Túlavý pes bol umiestnený do záchytného koterca. Majiteľ si môže psa prevziať na oddelení MsP Púchov po predložení potrebných dokladov. Tel. 159, 042/4631720, 0903132333.