Viceprimátor ocenil študentov púchovských škôl

736

Vo štvrtok 16. novembra sa v Malom župnom dome konalo slávnostné ocenenie najlepších študentov pri príležitosti Dňa študentstva.

Na slávnosť bolo pozvaných 36 najlepších študentov púchovských stredných škôl,  základnej umeleckej školy a centra voľného času spolu s riaditeľmi týchto zariadení. Privítala ich vedúca Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ Renáta Holáková a viceprimátor mesta Roman Hvizdák, ktorý študentom odovzdal ocenenia mesta. O kultúrny program sa postarali študenti ZUŠky.

Za Gymnázium Púchov boli na ocenenie navrhnutí študenti: Natália Smatanová, Sára Gabrišová, Paulína Boleková, Radoslav Bajza, Tomáš Sádecký, Jana Vozárová a Alexandra Oravcová.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov vybrala na ocenenie nasledovných študentov: Erik Šamaj, Kornélia Tichá, Veronika Fuková, Katarína Hnilová, Vladimíra Kozáková a Samuel Kmošena.

Stredná odborná škola Púchov navrhla oceniť študentov: Roman Rovný, Marek Macko, Marek Binka, Adam Bielik a Slavomír Smažák.

Najviac ocenených študentov mala Základná umelecká škola Púchov: Gabriela Paganíková, Viktória Behanová, Miroslava Crkoňová, Petra Gašparíková, Nikola Gombárová, Ema Ižvoltová, Barbora Jurovčíková, Petra Kurtinová, Lenka Repková, Bronislava Riljaková, Alexandra Adela Špalková, Jana Vozárová, Kristína Potáčová a Alžbeta Bašková.

Za Centrum voľného času Včielka boli ocenení: Stela Slemenská, Martina Bujdáková, Petra Pilná a Alžbeta Murínová.

Foto: Slavomír Flimmel