Študenti prevzali mestské štipendium

681

Vo štvrtok 16. novembra viceprimátor mesta Roman Hvizdák privítal na radnici študentov a ich rodičov, aby im odovzdal mestské štipendium.

V minulom školskom roku žiadalo o mestské štipendium celkom 21 študentov a to prevažne na zabezpečenie cestovného a ubytovania. Celkom bolo poukázaných pre účel mestského štipendia 4.200 €. Pre školský rok 2017/2018 komisia schválila čiastku 4.410 € pre 13 študentov.

Mestské štipendium získali študenti: Tamara Bučková (LF UK Bratislava), Alexandra Fujeríková (Gymnázium Ľ.Štúra v Trenčíne), Sarah Bianka Húževková (ZŠ Mládežnícka), Natália Chanová (Gymnázium Púchov), Klára Jurštáková (Univesity of st. Andrew, Scotland), Denisa Lalíková (College of Aint Scholastica Minesota), Alexandra Mikovičová (FF UMB Banská Bystrica), Simona Mošková (PF UK Bratislava), Katarína Pechová (LF UP Olomouc), Tomáš Skokňa (1.LF UK Praha), Aneta Uherčíková (Bilinguálne gymnázium M.Hodžu Sučany), Adrián Valach (FSV UK Praha) a Petra Urbanová (FCHPT STU Bratislava).

Viceprimátor po odovzdaní mestských štipendií debatoval so študentmi o ich problémoch a plánoch do budúcnosti.

Foto: Slavomír Flimmel