Európsky týždeň boja proti drogám

186

Zneužívanie látok sa týka škodlivého alebo nebezpečného požívania psychoaktívnych látok vrátane alkoholu a nelegálnych drog.

Požitie psychoaktívnych látok môže viesť k syndrómu závislosti – skupine behaviorálnych, kognitívnych a fyziologických javov, ktoré sa objavujú po opakovanom požívaní látky. Zvyčajne zahŕňajú:
–     silnú túžbu užívať drogu,
–     ťažkosti pri kontrole jej užívania,
–     pretrvávanie v jej užívaní aj napriek škodlivým následkom,
–     zvýšenú toleranciu,
–     vyššiu prioritu kladenú na užívanie drogy ako na iné činnosti a povinnosti.

Najpoužívanejšou legálnou drogou na svete je alkohol. Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky klesla spotreba čistého alkoholu konzumovaného v alkoholických nápojoch na 1 obyvateľa za 1 rok z 10,4 l (r.1990) na 8,7 l (r.2015). Podobný klesajúci trend zaznamenala aj spotreba čistého alkoholu vo vekovej kategórii 15+ rokov a 18+ rokov. Slováci najviac konzumovali za obdobie rokov 1990 – 2015 pivo, na druhom mieste bolo víno a posledné v poradí boli liehoviny. Spotreba alkoholických nápojov (pivo, víno liehoviny) na 1 obyvateľa za 1 rok z  klesla z 125,7 l (r.1990) na 99,5 l (r.2015).

Užívanie alkoholu je spojené aj so zvýšeným rizikom akútnych zdravotných stavov ako sú napríklad zranenia vrátane dopravných nehôd. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že spotreba alkoholu aj v relatívne malých množstvách, zvyšuje riziko dopravnej nehody ako pre motoristov tak aj pre chodcov. Alkohol nielenže poškodzuje procesy ktoré sú rozhodujúce pre bezpečnú cestnú premávku ako je videnie a čas reakcie, ale je tiež spojený so zhoršeným úsudkom a ďalším rizikovým správaním na cestách ako napr. prekročenie rýchlosti alebo nepoužívanie bezpečnostných pásov. WHO uvádza, že v r. 2013 bolo užívanie drog príčinou približne 39 600 fatálnych dopravných nehôd vo svete. Užívanie amfetamínu spôsobilo približne polovicu z nich, zatiaľ čo užívanie kanabisu spôsobilo jednu pätinu. Vyšší počet úmrtí na cestách bol v dôsledku jazdy pod vplyvom alkoholu, ale aj napriek tomu ostáva riziko pri jazde s drogami vysoké. Podľa Európskej komisie približne 25% všetkých úmrtí na cestách v Európe súvisí s alkoholom.

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám, ktorý pripadá na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka, realizujú pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva zdravotno-výchovné aktivity na tému prevencie drog. Aktivity sú zamerané najmä na žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Odbor podpory zdravia ÚVZ SR, ilustračné foto: pixabay.com