Vieme čo nám prospieva

97

Seniorky z denného centra prešli štyri chotáre

Už mnohokrát sa písalo v týchto novinách, že v našom meste máme veľa aktívnych seniorov. A tak možno povedať, že pojem starý človek nevystihuje správnu podstatu života tejto skupiny obyvateľov mesta nad 60, či 70 rokov. V skutočnosti ide o skupinu ľudí, ktorí skutočne nemajú vitalitu. Väčšinou času sedia doma, alebo ležia, čítajú knihy, sledujú televíziu a rozhlas. Pasivita, nečinnosť a nuda sú pre nás starších zlými radcami. Svojou neuveriteľnou silou pôsobia počas celej staroby deštrukčne najmä na psychiku a v súčasnej korona kríze o to viac.

Je dobre, že takýchto obyvateľov mesta je menej a väčšia časť je aktívnych, čím majú predpoklad na dlhší a zdravší život. Veľkú zásluhu na tom má aj naše mesto, ktoré zabezpečuje pre seniorov podpornú sociálnu službu formou vytvárania podmienok na dobré fungovanie ambulantného denného centra seniorov. Mnohostranná činnosť tohto zariadenia vytvára predpoklad na to, čo je dôležité pre aktívny život v starobe. Je to predovšetkým udržiavanie spoločenských a priateľských vzťahov rôzneho typu, kreatívne uplatňovanie a presadzovanie záujmov členov a pritom organizovanie aktívneho života.

A práve prax v tomto náročnom období korona krízy ukázala aká je dôležitá vzájomná podpora, priateľské vzťahy a spoločné záujmy a ako ľahšie sa prechádza spoločne cez takéto obdobie. Mnohokrát sa stáva, že seniori s pribúdajúcim vekom strácajú chuť a záujem o akúkoľvek činnosť, či pohybové aktivity, či obľúbené prechádzky. Tak sa to s nami stalo aj v uplynulých týždňoch, keď z každej strany sa na nás“ valil korona vírus“ a boli sme vystavení úplne novému systému života. Nemôžeme zatiaľ navštevovať priestory denného centra a absolvovať záujmové a kreatívne krúžky. Našťastie máme od nášho mesta veľmi dobrú motiváciu – turistické paličky, ktoré po postupnom uvoľňovaní opatrení korona krízy môže čoraz viac členov využívať a zapájať sa do turistických vychádzok.

Koncom mája sme mali už väčšiu skupinku na vychádzke cez štyri chotáre. Áno, prešli sme chotármi miestnych časti nášho mesta z Púchova do Hoštiny, Ihríšť a susedných Moštíšť. Chodili sme okolo oboch rybníkoch v Ihrišťoch, kde nás čakala nádherná a čistá príroda. Dokonca bez rybárov, ktorí mali do konca mája všeobecný zákaz lovu rýb. Tento pohyb v prírode prevetral a posilnil našu myseľ. Voda, rastliny a stromy nás svojim zjavom potešili, uvoľnili. Povedali sme si, že pohyb na čerstvom vzduchu je ideálny spôsob ako sa aktívne rozhýbať a zrelaxovať.

Chcem poďakovať nášmu mestu za to, že pre turistický krúžok máme pomôcku, ktorá nám pomáha pri chôdzi. Teší nás, že sa zväčšujem záujem o turistiku zo strany členov. Chcem však oceniť aj tých členov, ktorí sa aktívne zapájajú v turistickom krúžku aj napriek svojim pohybovým chorobám a pribúdajúcim rokom. Nestrácajú chuť a elán do života, čím sú inšpiráciou aj pre ďalších členov.

Emília Luhová