Virtuálne aj aktuálne spod Lachovca

292

Krajšie prostredie pri Nemocnici s poliklinikou Zdravie (NsP)

Ešte v minulom roku približne v tomto období na základe iniciatívy správcu BD č.1263 pána A. Ďuriša z ulice J, Kráľa, som oslovil konateľa a majiteľa NsP Zdravie s prosbou, či by nemohli pozdĺž východnej strany parkoviska – od autobusovej zastávky po križovatku ulíc J. Kráľa a Pod Lachovcom vysadiť živý plot. Pozemok je vo vlastníctve NsP, takže mesto to nemohlo a ani dnes nemôže zrealizovať, hoci naviezlo zeminu a aspoň splanírovalo terén. Výsadba bola a stále je žiadúca a značne by oživila celý areál, veď posúďte z aktuálnej fotografie a vizualizácie „po výsadbe“ čo je krajšie… V týchto dňoch som opakovane oslovil vedenie NsP a dúfam, že virtuálna vizualizácia budúceho vzhľadu tejto časti areálu NsP Zdravie ich presvedčí… O pár týždňov pribudnú na stĺpoch aj závesné kvetináče a Pod Lachovcom bude opäť o čosi krajšie prostredie.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ;
foto a vizualizácia: Ing. Matej Drobný, PhD.