XIII. Benefičný koncert Základnej umeleckej školy Púchov

163

Základná umelecká škola Púchov v spolupráci s Mestom Púchov a O.Z. Morava krásna zem zorganizovala dňa 16.10.2022 XIII. Benefičný koncert, ktorý sa konal vo veľkej sále Divadla Púchov. Koncertom sprevádzala Daniela Sadloňová a vystúpili v ňom sláčikové kvarteto, detská ľudová hudba Lachovček, dievčenský spevácky zbor Be Happy, vokálna skupina Harmony, Dychový orchester ZUŠ Púchov s hosťami z ČR a žiaci, učitelia a absolventi ZUŠ Púchov. Výťažok z koncertu bude venovaný rodine Šatkovej z Púchova.

Foto: Slavomír Flimmel