Vyšlo nové číslo Púchovských novín

118

Z obsahu Púchovských novín vyberáme:
Primátor študentom odovzdal štipendiá
Technické služby začali s jesennou výsadbou stromov, pasportom hrobových miest, i zimnou pohotovosťou…
Prijatie najúspešnejších študentov pri príležitosti Dňa študentstva
XV. ročník Burzy informácií – „Cesta k povolaniu“
Gymnazisti z deviatich krajín EÚ strávili týždeň v Púchove
Noc v divadle – deväťhodinový divadelno-hudobný maratón priniesol znovuzrodenie Divadla Makyta aj 45. narodeniny Ochotníčka
Na slovíčko s riaditeľkou MŠ Požiarna 1291/26  Jarmilou Rolincovou
Snow Film Fest: Pripravte sa na prívaly snehu a ľadu
Novú monografiu dostanú všetci púchovskí rybári zdarma