Výstava Od šúpolia k umeniu

77

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s výtvarníčkou Mgr. Soňou Belokostolskou srdečne pozýva na prehliadku etnologickej výstavy s názvom Od šúpolia k umeniu, ktorá je sprístupnená pre verejnosť v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici od 15. júla 2020.

Výstava prezentuje príbeh a postup vzniku šúpoľových bábik na našom území. Lektorský výklad ponúkne kurátor a autor výstavy náš etnológ Mgr. Jozef Mihálik. V úvodnej časti budete môcť vidieť pracovné náradie využívané na poli pri pestovaní kukurice. Následne si ukážeme materiál, ktorý je potrebný k výrobe šúpoľovej postavičky a pracovný postup vzniku bábiky. Vo výstave sa nachádzajú šúpoľové bábiky z fondu múzea a samostatnú časť tvorí umelecká tvorba šúpoľových bábik od výtvarníčky Mgr. Sone Belokostolskej. Jej tvorba je rozdelená na štyri ročné obdobia a unikátnosť výjavov spočíva vo vyobrazení zvykov počas jednotlivých období.

Vo výstavnej miestnosti sa nachádza aj model mlyna zo zbierok múza s postavičkami zachytávajúcimi život v mlyne. Výstava je doplnená o informačné bannery, na ktorých sa nachádzajú informácie týkajúce sa výstavy. Celkovú predstavu o výrobe šúpoľovej bábiky umocní videozáznam, na ktorom autorka vystavených diel rozpráva a ukazuje postup výroby postavičky zo šúpolia.

Hlavným cieľom výstavy je poukázať na obšírnejší pohľad problematiky vypracovania šúpoľových bábik, kde sa okrem umeleckej tvorby a výsledného produktu návštevník dozvie niečo viac o príprave materiálu a samotného postupu. Najdôležitejšou časťou výstavy však zostáva samotná umelecká tvorba miestnej umelkyne, ktorá sa snaží zobrazovať netradičné a doposiaľ nespracované výjavy.

Trvanie výstavy: 15. 7. 2020 – 31. 3. 2021

Výstava je sprístupnená v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici (budova Strednej priemyselnej školy – Ulica slovenských partizánov) v čase od 8:00 do 15:30.

Zdroj: Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici