Zásahová činnosť záchranného zboru v Trenčianskom kraji

162

V priebehu mesiaca jún 2020 uskutočnili príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 282 výjazdov.

Z tohto počtu bolo najviac t.j.: 133 technických zásahov. Nasledovalo 70 výjazdov k dopravným nehodám, 37 zásahov pri požiaroch a 26 ekologických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali 14 požiarno-previerkových cvičení a 2 výjazdy k udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať nemuseli.

Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac jún boli vyčíslené na viac ako 22.000 EUR. Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 2.010.000 EUR.

Zdroj: policiasr.eu